print

50 jaar RIZIV: Wij zorgen voor de toekomst!

In 2014 bestonden we 50 jaar. Na 50 jaar kunnen we in geen geval op onze lauweren rusten. Het komt er nu op aan om met positieve energie verder aan de weg te timmeren en het hoofd te bieden aan de gekende en wellicht ook onvermoede uitdagingen die zich aandienen. Zorgen voor de toekomst is meer dan ooit het motto.

Op deze pagina:

Blik op het verleden 

  • Hoe blikken een aantal sleutelspelers van onze verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-verzekering) terug op de voorbije 50 jaar? Ministers, sociale partners, ziekenfondsen, zorgverleners, enz. nemen het woord in een video.

 
  • De GVU-verzekering heeft sinds 1964 een hele evolutie gekend. We hebben de grote mijlpalen van de verzekering in kaart gebracht. Er zijn heel wat inspanningen geleverd om de sociale bescherming op het vlak van ziekte en invaliditeit te verbeteren.

Bakens voor de toekomst

Wat brengt de toekomst voor de GVU-verzekering? We hebben een aantal bakens voor de toekomst  uitgezet. We hebben heel wat inspiratie geput uit een bevraging van de ‘stakeholders’ die deelnemen aan het overleg binnen de GVU-verzekering (ziekenfondsen, representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, organisaties van zorgverleners, patiëntenverenigingen, enz.). Er zijn 10 essentiële thema's geïdentificeerd die de komende jaren op de agenda zullen staan. uitgezet. We hebben heel wat inspiratie geput uit een bevraging van de ‘stakeholders’ die deelnemen aan het overleg binnen de GVU-verzekering (ziekenfondsen, representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, organisaties van zorgverleners, patiëntenverenigingen, enz.). Er zijn 10 essentiële thema's geïdentificeerd die de komende jaren op de agenda zullen staan.

Maatschappelijke dialoog

Samen met de Koning Boudewijnstichting (KBS) voeren wij een maatschappelijke dialoog over de toekomst van onze GVU-verzekering. Input voor deze dialoog zijn:  

Op basis van deze input zullen de ‘stakeholders’ een lijst van onderwerpen bepalen. Concreet heeft de KBS over deze onderwerpen regionale dialoogavonden georganiseerd in 11 steden. 500 burgers zijn hierop aan het woord gekomen.

Resultaten van de maatschappelijke dialoog 

Evenementen

We hebben onze 50e verjaardag met verschillende evenementen.gevierd.

30-01-2014

Academische zitting 50 jaar RIZIV - Programma en documenten

14-02-2014

Colloque « Case disability management »

21-03-2014

Internationaal congres ‘The future of social health insurance: redefining solidarity and responsibility?

28-03-2014

Ronde tafel ‘Toegang tot de zorg voor kwetsbare groepen in België’ in samenwerking met Dokters voor de Wereld

25-04-2014

Colloquium ‘Invaliditeit en werk, geestelijke gezondheid’

15-10-2014

MSD Health Literacy Awards

Contacten

Communicatiedienst

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be