print

E-learning bibliotheek

Samen met de FOD Volksgezondheid stellen we een reeks e-learnings ter beschikking over verschillende gezondheids(zorg)gerelateerde thema’s. Daarnaast worden ook e-learnings ter beschikking gesteld door partnerorganisaties. De e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk. Veel cursussen geven recht op accreditering voor artsen en apothekers-biologen (Credit Points of CP's).

Op deze pagina:

Ons aanbod van cursussen

Veel cursussen geven recht op accreditering voor artsen (CreditPoints of CP’s).

Lijst van de beschikbare e-learnings :

Hoe krijgt u toegang tot onze bibliotheek ?

Via de website van de FOD Volksgezondheid kan u de beschikbare e-learnings raadplegen.

Attest van deelname aan een cursus

Aan het einde van elke e-learning kunt u een deelname-attest downloaden. Indien u over een RIZIV-nummer beschikt, zal dit op uw attest worden vermeld (hiervoor dient u ingelogd te zijn via uw e-ID / elektronische identiteit). Dit attest kan pas worden gedownload als u de volledige e-learning heeft gevolgd, rekening houdend met de minimale opleidingstijd (varieert naargelang de e-learning).

Opgelet:

  • Voor artsen en apothekers-biologen is dit attest niet geldig voor accreditering. Een arts of apotheker-bioloog die inlogt met zijn e-ID / elektronische identiteit (bv. itsme) en een geaccrediteerde cursus met succes afrondt (minimale opleidingstijd), behaalt CP’s. De cursusverantwoordelijke meldt aan het begin van de volgende maand de namen van de geslaagde artsen / apothekers-biologen aan onze diensten.
  • Houd rekening met een 4-tal weken verwerkingstijd vooraleer deze CP’s in uw persoonlijk accrediteringsdossier zijn opgenomen.

Wat doet u bij problemen om in te loggen met e-ID via eHealth ?

Meer informatie

Contacten

E-learning-bib

E-mail: e-learning@health.fgov.be