print

De kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg bevorderen

We stellen aan sommige zorgverleners voor om mee te werken aan maatregelen die de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg bevorderen. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u daarvoor een vergoeding of functiecomplement. Er is ook een ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’.

Op deze pagina:


Overleg over de psychiatrische patiënt - vergoeding

Via multidisciplinair overleg over de psychiatrische patiënt kunnen de zorgverleningspartners in een regio ervaringen uitwisselen.

Via een overeenkomst die we met een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging sluiten kunt u als referentiepersoon, als organisator of voor de administratie en facturatie een vergoeding ontvangen voor uw deelname aan het overleg.

Opleiding voor verpleegkundigen en paramedici - functiecomplement

Als hoofdverpleegkundige, hoofdparamedicus of verpleegkundig coördinator kunt u een aanvullende vergoeding (functiecomplement) ontvangen als de volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:

  • U volgt een erkende opleiding.
  • U werkt in een ROB, een RVT, een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief voor beschut wonen of een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging.

Geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Op 30 maart 2015 heeft het Interministerieel comité Volksgezondheid de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ goedgekeurd. Begeleidende brief.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.