print

Hoe een functiecomplement krijgen ?

Personeelsleden van verzorgingsinstellingen en -diensten die een erkende opleiding volgen kunnen een functiecomplement ontvangen.

Op deze pagina:


Wat is een functiecomplement ?

Een bedrag dat verzorgingsinstellingen betalen aan personeelsleden die een erkende opleiding hebben gevolgd

Wie kan een functiecomplement krijgen?

De volgende personeelsleden kunnen een functiecomplement krijgen

  • hoofdverpleegkundigen
  • hoofdparamedici
  • verpleegkundig coördinatoren

als ze tewerkgesteld zijn in een

  • ROB - RVT
  • algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • psychiatrische verzorgingstehuis
  • initiatief voor beschut wonen
  • dienst voor thuisverpleging

en een basisopleiding en een permanente opleiding hebben gevolgd die erkend is door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Aanvraag voor erkenning van een opleiding indienen

Een opleidingsinstituut kan een aanvraag voor erkenning van de opleiding richten aan de FOD Volksgezondheid.

De voorwaarden voor de erkenning van de opleiding en het formulier voor de aanvraag van de erkenning staan op de website van de FOD Volksgezondheid.

Het opleidingsinstituut moet het aanvraagformulier minstens één maand voor het begin van de opleiding aan de FOD sturen op het e-mailadres staff-training@health.fgov.be.

Contacten

Functiecomplement krijgen (FOD Volksgezondheid)

Tel: +32(0)2 524 85 77

E-mail: staff-training@health.fgov.be