print

Indicator over arthroscopische meniscectomie bij patiënten ouder dan 50 jaar

Het onnodig dure of overbodige karakter van verstrekkingen door zorgverleners kan worden geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk, vastgesteld door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP). 
Om ondoelmatig gebruik van een arthroscopische meniscectomie bij patiënten met degeneratief knielijden te verminderen heeft de NRKP een indicator goedgekeurd.

Op deze pagina:

 

Wat houdt de indicator in?

Deze indicator werd op 17 april 2023 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en trad op die datum in werking:

“De verstrekking met nomenclatuurcode 276636-276640, opgenomen in artikel 14k van de bijlage bij het Koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, mag per kalenderjaar slechts voor 45 % van het totaal aantal verstrekkingen per zorgverlener bij patiënten ouder dan 50 jaar worden aangerekend.”

Het onnodig dure of overbodige karakter van geneeskundige verstrekkingen kan dus worden geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk. Deze indicatoren zijn niet absoluut. Gemotiveerde uitzonderingen blijven mogelijk. In die zin is een indicator een verantwoordingsdrempel. Concreet zullen er geen gevolgen zijn voor patiënten bij wie de ingreep nodig is.

Waarom werd deze indicator voorgesteld?

Uit een nationaal onderzoek van de DGEC van het RIZIV bleek dat 60% van de meniscectomieën in België gebeurden bij patiënten ouder dan 50 jaar. Bij patiënten ouder dan 50 jaar gaat het echter voornamelijk om degeneratieve letsels, waarvoor een meniscectomie geen directe voordelen biedt.

De voorgestelde indicator beoogt dus het ondoelmatig gebruik van meniscectomie bij patiënten ouder dan 50 jaar te verminderen en de zorgverleners ertoe aan te zetten de indicatiestelling van deze ingreep af te stemmen op de klinische richtlijnen.

De motivering voor deze indicator wordt uitvoerig beschreven in het aanvraagdossier dat bij de NRKP werd ingediend.

Hoe sensibiliseren we  de orthopedisch chirurgen en huisartsen?

Toen de indicator in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, heeft onze DGEC een sensibiliseringsbrief naar de orthopedisch chirurgen gestuurd omdat zij de indicatie stellen voor de arthroscopische meniscectomie en omdat zij de ingreep ook uitvoeren.

Ook de huisartsen ontvingen een sensibiliseringsbrief vanwege onze DGEC omdat zij de patiënten doorverwijzen naar de orthopedisch chirurg.

In oktober 2023 heeft onze DGEC een brief met individuele feedback gestuurd naar de orthopedisch chirurgen die deze verstrekking minstens één keer aanrekenden in de 5 jaar voorafgaand aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Met deze feedback kunnen zij zich situeren ten opzichte van de indicator en de andere orthopedisch chirurgen. Zo kunnen ze indien nodig hun voorschrijfgedrag aanpassen.

 

Contacten

Secretariaat van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Tel: +32 (0)2 739 75 08

E-mail: secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be