print

EBM / EBP Informatie

Evidence based medicine (EBM) en bij uitbreiding Evidence based practice (EBP) zijn uitgegroeid tot de norm in het huidige (inter)nationale zorglandschap.
Deze wijze van praktijkvoering vereist de combinatie van drie elementen: de eigen klinische expertise,
wetenschappelijk bewijs (‘evidence’) en de voorkeur en waarden van elke individuele patiënt.

Op het web vindt u een aantal waardevolle Belgische en internationale EBP-bronnen die u daarin kunnen ondersteunen. Meerdere actoren bieden tevens relevante opleidingen aan.

Wil u zelf een actieve rol opnemen binnen het Belgische EBP-landschap? Neem een kijkje op de website van Evikey.

Op deze pagina:

 

EBP-BRONNEN / OPLEIDINGEN

BAPCOC

De Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) promoot verantwoord antibioticagebruik en bestrijdt toenemende antibioticaresistentie.
Op de website vindt u de “Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk”. Deze gids werd eveneens geïntegreerd in het Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium van het BCFI.

BCFI

De website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) geeft onafhankelijke informatie met betrekking tot geneesmiddelen, onder meer in de gratis publicaties van:

  • het ‘Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium’
  • de ‘Folia pharmacotherapeutica’.

Daarnaast is er een breed aanbod aan e-learnings ter beschikking in het online “Auditorium”.

CEBAM

Het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM) organiseert meerdere opleidingen die inzicht geven in Evidence Based Practice. Het vaste aanbod omvat een basisopleiding EBP, een verdiepende opleiding EBP en de opleidingen “ richtlijnontwikkeling”, “systematic review” en “GRADE”. Ook opleidingen op maat zijn mogelijk.

CEBAM Digital Library for Health

De CEBAM Digital Library for Health is een digitale bibliotheek waarin een ruim aanbod aan nationale en internationale, medische informatie ontsloten wordt. Sommige bronnen binnen de bibliotheek zijn gratis, voor andere is er een betalend abonnement.

U vindt er onder meer:

  • Point-of-care bronnen
  • Nationale en internationale richtlijnen
  • Systematic reviews
  • Een ruim aanbod aan medische tijdschriften (o.a. Big Five)
  • Kritische artikelbesprekingen
  • E-books
  • Geneesmiddeleninformatie
  • Bibliografische databanken

Ebpracticenet

Ebpracticenet is hét referentieplatform voor “point-of-care” informatie voor Belgische zorgverleners. De “point-of-care” fiches zijn gebaseerd op gevalideerde richtlijnen en gecertificeerde EBP-bronnen. De fiches worden opgesteld in een handig formaat zodat ze gebruikt kunnen worden tijdens de raadpleging. Om vertrouwd te raken met het zoeken naar evidence-based informatie, organiseert ebpracticenet regelmatig gratis webinars “EBM in de dagelijkse praktijk”.

KCE

Het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen met betrekking tot gezondheidszorg. Eén van de activiteitsdomeinen omvat de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen. Gevalideerde richtlijnen worden eveneens ter beschikking gesteld door ebpracticenet via point-of-care fiches.

MINERVA

MINERVA is een gratis, digitaal tijdschrift met kritische duidingen van publicaties uit de internationale, medische en paramedische literatuur. U vindt er telkens een besluit met de (eventuele) impact van de bevindingen op de huidige praktijkvoering.

WOREL

De Werkgroep ontwikkeling richtlijnen eerste lijn (WOREL) stelt kwaliteitsvolle, Belgische richtlijnen ter beschikking. De point-of-care fiches van de richtlijnen worden ontsloten via ebpracticenet.

EVIKEY

Evikey is het netwerk dat expertisecentra en Belgische gezondheidsactoren samenbrengt.
In 2019 werd de Belgische expertise inzake EBP gebundeld door de oprichting van een netwerkstructuur. Naast de EBP Core Partners (CEBAM, CDLH, ebpracticenet, KCE, Minerva, WOREL) bestaat het netwerk uit een Federale Stuurgroep (Beleidscel Minister van Volksgezondheid, RIZIV, FOD Volksgezondheid, KCE en FAGG), een Adviesraad met een brede vertegenwoordiging van EBP-stakeholders en de netwerkcoördinatie.
Het EBP-netwerk professionaliseerde en werd inmiddels omgedoopt tot “Evikey”. Evikey wordt gefinancierd door het RIZIV en FOD Volksgezondheid.

 

Contacten

Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP)

E-mail: nrkp-cnpq@riziv-inami.fgov.be

​Directie RDQ, Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be