print

Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Vanaf 1 januari 2019 behoort het overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie, ten gevolge van de zesde staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten. Hier vindt u de instanties waartoe u zich kan richten.

Op deze pagina:


Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

Voor de Vlaamse Gemeenschap : Agentschap Zorg en gezondheid

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: geestelijkegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be

Voor het Brussels Gewest : Iriscare

Website: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-mail: professionelen@iriscare.brussels

Voor de Federatie Wallonië-Brussel: Aviq

Website: https://www.aviq.be/  
E-mail: appliweb@aviq.be  
Tel.: +32(0)071 33 75 65

Voor de Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/
E-mail: cecile.crott@dgov.be
Tel.: +32(0)87 596 300

Oude Riziv-reglementering, van toepassing tot 31 december 2018

Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering blijven uitvoeren met betrekking tot het overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.