Doeltreffend gebruik van geneesmiddelen

Het doeltreffend gebruik van geneesmiddelen is gekoppeld aan het toepassen van actuele aanbevelingen voor goede praktijk inzake geneesmiddelen. Die gelden als leidraad voor elke raadpleging bij de voorschrijvende arts (huisarts of andere specialist), tijdens de bespreking met de zieke (en/of zijn familie) bij het voorschrijven van de meest aangewezen behandeling.


Wat is doeltreffend gebruik van geneesmiddelen (polymedicatie) ?

Er is sprake van polymedicatie of (te)veel geneesmiddelen als iemand 5 of meer (verschillende) geneesmiddelen neemt per dag voor chronisch gebruik. Het is beter van te verwijzen naar begrippen zoals « doeltreffend voorschrijven » en « niet-doeltreffend », wel wetende dat men het aantal geneesmiddelen voor chronisch gebruik zoveel mogelijk moet beperken vanuit veiligheidsoverwegingen.

Hoe kunnen arts en patiënt bijdragen aan een doeltreffend gebruik van geneesmiddelen ?

Arts en patiënt kunnen regelmatig (bv. minstens jaarlijks) samen de gebruikelijke lijst met voorgeschreven/gebruikte geneesmiddelen en aanverwante producten grondig doornemen. Zij kunnen samen bespreken of ze een bepaald geneesmiddel misschien kunnen verminderen of weglaten, rekening houdend met de ziekte-evolutie, de huidige gezondheidssituatie en de eventuele voor- en nadelen van sommige geneesmiddelen, alsook de mogelijke (medicamenteuze of andere) interacties.

Initiatieven om onaangepast geneesmiddelengebruik (kwalitatief en kwantitatief) te beperken

Symposium ‘Polymedicatie in het kader van het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen’ – Brussel, 3 december 2015

Contacten

 

Laatst aangepast op 14 januari 2016