EBM Informatie

U streeft naar kwalitatief hoogstaande zorgverlening. Informatie die gebaseerd is op medische evidentie (‘evidence based medicine’ - EBM) helpt u daarbij. Op het web vindt u alvast een aantal waardevolle Belgische bronnen!


CEBAM Digital Library for Health

 
De CEBAM Digital Library for Health is een ruime gezondheidsbibliotheek met EBM-informatie. De informatie is handig als u geen toegang hebt tot de grote universitaire databanken. Sommige bronnen binnen de bibliotheek zijn gratis, voor andere is er een betalend abonnement.
 
U vindt er:
 • nationale en internationale klinische aanbevelingen (guidelines)
 • literatuuroverzichten (systematic reviews)
 • de voornaamste internationale medische tijdschriften (o.a. Big Five)
 • samenvattingen en besprekingen van EBM-artikels
 • EBM-handboeken (Clinical Evidence)
 • geneesmiddeleninformatie 
 • een databank met 3000 medische naslagwerken.


EBMPracticeNet 

EBMPracticeNet is een gratis kennisdatabank met praktijkrichtlijnen en algemene EBM-informatie. U kunt er vlot in zoeken en u vindt er, tijdens het contact met uw patiënt, de juiste informatie: eenvoudig en efficiënt. 

U kunt deze databank rechtstreeks vanuit elk geregistreerd elektronisch medisch dossier openen. 

MINERVA

MINERVA  is een gratis EBM-tijdschrift dat artikels uit recente internationale literatuur bespreekt en toelicht. U vindt er telkens als besluit een praktijkaanbeveling voor de eerste lijn.

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

 
De website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) geeft onafhankelijke informatie met betrekking tot geneesmiddelen, onder meer in de gratis publicaties van:
 • het ‘Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium’ 
 • de ‘Folia pharmacotherapeutica’.


Farmaka

Farmaka is een onafhankelijk centrum voor geneesmiddeleninformatie dat rationeel geneesmiddelengebruik wil bevorderen. Het doet dat via literatuurstudie en wetenschappelijk onderzoek.

Farmaka stelt ook een gratis formularium samen voor woon- en zorgcentra (WZC-formularium). Dit is een leidraad als u geneesmiddelen aan ouderen voorschrijft. De selectie van de geneesmiddelen is niet limitatief of dwingend, maar nodigt wel uit tot rationeel voorschrijven.

Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid

De Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC) promoot verantwoord antibioticagebruik en bestrijdt toenemende antibioticaresistentie.

Op de website van BAPCOC vindt u:
 • aanbevelingen om antibiotica goed te gebruiken 
 • een gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk.

BAPCOC organiseert ieder najaar ook een sensibiliseringscampagne naar de bevolking, met spots op radio en TV.

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 oktober 2016