print

Gebouwenkosten: tegemoetkoming in de gebouwenkosten van revalidatie-inrichtingen

De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan tegemoetkomen in de specifieke gebouwenkosten van bepaalde inrichtingen voor functionele revalidatie.
Onder gebouwenkosten verstaan we alle uitgaven voor de aankoop van een perceel of gebouw, en voor de bouw, renovatie of uitbreiding van een gebouw.
Voor andere centra voor functionele revalidatie omvat de forfaitaire financiering van de werkingskosten ook een tegemoetkoming in de gebouwenkosten van deze inrichtingen, zonder dat ze echter in aanmerking komen voor een specifieke financiering van de gebouwenkosten.

Op deze pagina:


Wat zijn de toepassingsprincipes?

De verwerking van aanvragen van inrichtingen voor functionele revalidatie om hun gebouwenkosten in het forfait voor functionele revalidatie op te nemen, steunt op bepaalde principes. De inrichtingen kennen die en moeten er rekening mee houden.

Gezien de huidige budgettaire beperkingen zullen nieuwe aanvragen voor een tegemoetkoming in de specifieke gebouwenkosten de komende jaren waarschijnlijk niet kunnen worden ingelost.

Neem contact met ons op om de problemen van uw inrichting te onderzoeken voor er een “gebouwenproject” wordt opgestart.   

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be