print

Forfaitarisering van de farmaceutische specialiteiten in het ziekenhuis

Sinds 1 juli 2006 passen de acute ziekenhuizen een forfaitair terugbetalingssysteem toe voor toegediende farmaceutische specialiteiten, per verblijf, ongeacht het reële gebruik.

Op deze pagina:

Welke geneesmiddelen zijn geforfaitariseerd?

De forfaitarisering betreft alle geneesmiddelen die de ziekteverzekering terugbetaalt.

Bepaalde werkzame bestanddelen zijn echter uitgesloten van de forfaitarisering. Er zijn algemene en specifieke uitsluitingscriteria. 
 • Algemene uitsluitingscriteria
  Bepaalde specialiteiten zijn uitgesloten van de forfaitarisering:
  • een betrokken werkzaam bestanddeel dat van groot belang is in de medische praktijk, rekening houdend met de therapeutische en sociale behoeften en met het innoverende karakter van het bestanddeel en
  • als de kostprijs de toediening ervan bij in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden sterk kan afremmen in geval van forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming.
 • Specifieke uitsluitingscriteria
  Specifieke criteria sluiten een reeks producten van rechtswege uit (bv. weesgeneesmiddelen, antineoplastische middelen, immunoglobulines, ATMPs). Radio-isotopen zijn ook uitgesloten.

De lijst van farmaceutische specialiteiten in Excel (1 bestand met 5 mappen) + uitleg verduidelijkt of specialiteiten al dan niet zijn opgenomen in de forfaitarisering.

Wij werken deze lijst maandelijks bij. Een historiek (4 maand) van deze lijst van farmaceutische specialiteiten is beschikbaar.

Hoe is het forfait berekend?

Het forfait van de farmaceutische specialiteiten (met uitzondering van de specialiteiten vermeld in de voornoemde lijst) van elk ziekenhuis is berekend op basis van een nationale gemiddelde kost per APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups ) en per graad van ernst.

Deze gemiddelde kost wordt 1 keer per jaar bepaald op basis van een koppeling van alle medische gegevens en alle financiële gegevens van de afgesloten ziekenhuisverblijven in een bepaald jaar.

Voorbeeld: De forfaits die geldig zijn van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007 zijn bepaald aan de hand van de afgesloten verblijven in 2003. Het gaat enkel om de klassieke verblijven, m.a.w. minstens 1 nacht.

Ter informatie geven wij hieronder de anonieme forfaitlijst: 

WIJZIGING VANAF 1 juli 2024

 • Vanaf 1 juli 2024 dekt het forfait 100% van de terugbetaling van de geneesmiddelen ingeschreven in het forfait, en niet meer 75% zoals het geval was sinds de creatie van het forfait in 2006.
 • Deze verandering heeft geen budgettaire gevolgen aangezien het “nieuw” forfait herberekend zal worden rekening houdend met de 100% welke daadwerkelijk wordt terugbetaald (samengesteld uit het forfait welk 75% dekt en 25% gefactureerd vanuit de vergoedingsbasis van de afgeleverde specialiteiten.

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Deze vragen gaan over verschillende aspecten van de forfaitarisering:

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel