print

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen: formulieren

Als medewerker van een algemeen ziekenhuis of een psychiatrisch ziekenhuis vindt u hier de formulieren die u nodig hebt voor het uitwisselen van gegevens met de verzekeringsinstellingen (V.I.) en om te factureren.

Op deze pagina:


Formulieren voor de kennisgeving van een situatie of om een tegemoetkoming bij de V.I. aan te vragen

 • Kennisgeving van ziekenhuisverpleging en betalingsverbintenis (formulieren 721bis)
  Bijlage 33 bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003

Bijlage 33a: exemplaar terug te sturen naar de verpleeginrichting.
Bijlage 33b: exemplaar te bewaren door de verzekeringsinstelling
Bijlage 33c: exemplaar te bewaren door de verpleeginrichting
Bijlage 33d: betalingsverbintenis voor de gehospitaliseerde patiënt
Bijlage 33e: weigering van de betalingsverbintenis voor de gehospitaliseerde patiënt

 • Kennisgeving van verandering van dienst

Formulier 725: exemplaar dat naar de administratie van de V.I. moet worden verstuurd en exemplaar dat de instelling moet bewaren

 • De verlenging van ziekenhuisverpleging aanvragen (formulieren 723)
  Bijlage 34 bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003

Bijlage 34a: exemplaar dat naar de adviserend arts moet worden gestuurd
Bijlage 34b: exemplaar dat naar de verpleeginrichting moet worden teruggestuurd
Bijlage 34c: exemplaar dat bij de verpleegnota moet worden gevoegd

 • Kennisgeving van einde ziekenhuisverpleging (formulieren 727)
  Bijlage 35 bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003

Bijlage 35a: exemplaar voor de adviserend arts
Bijlage 35b: exemplaar voor de administratie van de V.I.

 • De V.I. op de hoogte brengen van tewerkstelling tijdens de opname in een psychiatrische dienst

Bijlage 36 bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003

 • Kennisgeving aan de adviserend arts van het starten, verlengen of beëindigen van eennabehandeling in een psychiatrische inrichting

Formulieren om aan de patiënt te factureren

 • Factureren aan een patiënt waarvoor er geen verpleegnota aan een V.I. is meegedeeld (bv. patiënt die niet aan de verplichte verzekering is onderworpen) - Verpleegnota - Verzamelfactuur - Individuele factuur
  Bijlagen 22 tot 25 bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003

Wanneer de inning op een gecentraliseerde rekening gebeurt, dan kunt u , naar keuze, bijlage 22 gebruiken (van kracht sinds 1.7.2015) of bijlage 23 (van kracht sinds 1.7.2015) volgens de lay-out die met uw afdruksysteem overeenstemt.

Wanneer de inning op 2 afzonderlijke rekeningen gebeurt, dan kunt u , naar keuze, bijlage 24 gebruiken (van kracht sinds 1.1.2015) of bijlage 25 (van kracht sinds 1.7.2015) volgens de lay-out die met uw afdruksysteem overeenstemt.

 • Factureren aan een patiënt voor wie het ziekenhuis een verpleegnota bij een V.I. indient.
  Bijlagen 37 en 37bis bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003

Bijlage 37: patiëntenfactuur - bestemd voor de rechthebbende (van kracht sinds 01.07.2023)
Bijlage 37bis: factuur voor ambulante verzorging in het ziekenhuis - bestemd voor de rechthebbende (van kracht sinds 1.10.2016)

Versie bestemd voor de Duitstalige patiënten:
Anlage 37 : Rechnung Patient (inkrafttreten 01.07.2023)
Anlage 37bis : Rechnung für ambulante Pflege im Krankenhaus (inkrafttreten 01.10.2016)

 • Een uittreksel van de honorariumnota aan de patiënt meedelen wanneer de medische raad van een verpleeginrichting de factuur opstelt.

Bijlage 38 bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003 (van kracht sinds 1.10.2016)

 • Factureren aan de V.I.
  Bijlagen bij de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003

Bijlage 39: verzendingsborderel - papieren dragers (van kracht sinds 1.1.2016)
Bijlage 83: honorariumnota: verzamelfactuur (van kracht sinds 1.7.2015)