print

Het systeem van de referentiebedragen van ziekenhuizen

Het in 2002 ingevoerde systeem van de referentiebedragen moet verschillen in de praktijkvoering wegwerken van ziekenhuizen die dezelfde aandoeningen behandelen.
 
Het beoogt vooral een standaardisering of harmonisering van de medische praktijkvoering in ziekenhuizen voor medische of heelkundige aandoeningen die ‘relatief courant en weinig ernstig’ zijn.

Op deze pagina:

 ​

Wat is een referentiebedrag?

 
Een referentiebedrag is de norm waarmee het ziekenhuis wordt vergeleken. Het gaat eigenlijk om een nationale gemiddelde van de reële uitgaven, verhoogd met 10 %.
 
Dat gemiddelde wordt berekend per aandoening, per graad van ernst en per groep van verstrekkingen. Alleen de uitgaven van de ziekteverzekering komen in aanmerking.
 

Hoe berekenen wij de referentiebedragen en de terug te betalen bedragen?

 
Een presentatie en een brochure leggen heel duidelijk uit hoe de referentiebedragen worden berekend en hoe ze worden gebruikt om te bepalen welke ziekenhuizen moeten terugbetalen.
 

Wat zijn de resultaten van de toepassing van het systeem?

 
Elk jaar, sinds de 1e toepassing van het systeem in 2009, publiceren we een analyse. Die vertelt hoeveel ziekenhuizen moeten terugbetalen, wat hun kenmerken zijn (grootte, regio enz.) en welke bedragen ze moeten terugbetalen.
 

Wat is de waarde van de 'voorberekende' referentiebedragen?

 
Vóór 1 januari van elk jaar bezorgen wij de ziekenhuizen ter informatie de referentiebedragen (ook de 'voorberekende' referentiebedragen genoemd). Deze 'voorberekende' referentiebedragen zijn gebaseerd op de recentste gekoppelde klinische (MZG) en financiële (SHA) gegevens. Het is de bedoeling om ziekenhuizen in staat te stellen zich te positioneren en hun gedrag te wijzigen zodat ze het volgende jaar een sanctie kunnen vermijden. 

Waar gaat het geld dat de ziekenhuizen terugbetalen naartoe?

 
De regering heeft besloten dat de bedragen die de ziekenhuizen terugbetalen in het kader van de referentiebedragen het 'Toekomstfonds voor de gezondheidszorg' structureel zullen spijzen. Dit fonds moet voorzien in de investeringen die noodzakelijk zijn om het gezondheidszorgsysteem af te stemmen op de vergrijzing van de bevolking.
  

Vaak gestelde vragen over de methodologie (FAQ)  

Contacten

Referentiebedragen

E-mail: referentiebedragen@riziv-inami.fgov.be

​Op dit mailadres van de Directie research, development & quality (RDQ) kan u terecht voor bijkomende informatie of oudere bestanden