print

(Hemato-)oncologie: Terugbetaling van moleculair-biologische testen met "Next Generation Sequencing"

Bij gepersonaliseerde kankerbehandelingen maakt de innovatieve techniek "Next Generation Sequencing" (NGS) het mogelijk om de sequenties van een groot aantal genen tegelijk te bepalen. 

Een proefproject van juli 2019 tot juni 2024 heeft vastgesteld dat NGS-testen deel uitmaken van de standaardzorg in de (hemato-)oncologie. De terugbetaling van deze techniek wordt daarom nu ingebed in onze nieuwe overeenkomst.

Op deze pagina:

Voordelen van de NGS-technologie

Voor bepaalde soorten kanker biedt een gepersonaliseerde behandeling een grote meerwaarde ten opzichte van conventionele chemotherapie.

Moleculaire tests maken het mogelijk om gericht mutaties in de genen van kankercellen op te sporen. De detectie van deze mutaties zorgt voor een correcte diagnose en prognose en staat toe de tumor doeltreffend aan te pakken met het juiste medicijn. Het voordeel van NGS-technologie is dat het mogelijk is om de sequentie van een groot aantal genen tegelijkertijd te bepalen in plaats van conventionele "gen-per-gen"-analyses te gebruiken.

Van pilootproject naar een nieuwe overeenkomst

In juli 2019 werd een pilootproject opgestart om NGS-testen in het kader van (hemato-)oncologie te financieren in de vorm van een overeenkomst tussen het RIZIV en tien NGS-expertisenetwerken. Deze overeenkomst eindigde op 30 juni 2024.

Sinds de lancering van deze overeenkomst is het aantal indicaties waarvoor NGS wordt terugbetaald, verdrievoudigd. Hierdoor steeg het aantal NGS-testen van 12.000 in de eerste 12 maanden naar 23.000 in 2023.

Vijfentwintig instellingen namen deel aan deze overeenkomst via NGS-expertisenetwerken, waarvan sommige zijn opgeheven of zich hebben georganiseerd in andere vormen van samenwerking. Sommige instellingen met een laag volume zijn een samenwerking aangegaan met een zogenaamde hoog-volume instelling. Ze delen dezelfde testinfrastructuur.

96% van alle NGS-testen worden uitgevoerd in slechts 12 hoog-volume instellingen.
Om in te spelen op veranderingen in het kader van NGS-testen en om de terugbetaling ervan permanent te maken, treedt op 1 juli 2024 een nieuwe overeenkomst in werking.

Deze overeenkomst werd in mei 2024 goedgekeurd door de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen en het Verzekeringscomité.

Omdat de samenwerking tussen de aangesloten instellingen van NGS-expertisenetwerken niet voldeed aan de verwachtingen die in de vorige overeenkomst werden gesteld, zullen deze niet langer verplicht zijn. We zullen met de instellingen afzonderlijk samenwerken. Dit zorgt voor een eenvoudigere, duidelijkere en transparantere samenwerking.  

Waarom een overeenkomst?

Het pilootproject heeft aangetoond dat NGS-testen nu deel uitmaken van de standaardzorg in de (hemato-)oncologie. Het uitvoeren en interpreteren van NGS-testen is echter geen eenvoudige procedure. We hebben er daarom voor gekozen om de NGS-testen niet in de nomenclatuur op te nemen, maar ze via een overeenkomst te blijven vergoeden. Zo beperken we de praktijk ervan tot de instellingen met een aangetoonde ervaring  en houden we via het jaarlijks begeleidingscomité toezicht op de minder ervaren instellingen.

Het bespreekt ook de activiteiten van de instellingen die tot de conventie zijn toegetreden. Deze dit begeleidingscomité maakt het mogelijk om de NGS-gerelateerde activiteiten nauwgezetter op te volgen. Het vergemakkelijkt de overdracht van ervaring op het terrein en indien nodig kunnen aanpassingen in de overeenkomst worden aangebracht.

Daarnaast is uit het pilootproject gebleken dat bijna jaarlijks nodig de indicaties uitgebreid moeten worden en de voorwaarden aangepast. Deze wijzigingen zijn gemakkelijker door te voeren via een overeenkomst dan via de nomenclatuur.

Wij hebben het terugbetalingsproces vereenvoudigd.

Welke NGS-testen vergoeden we en voor welk bedrag?

De overeenkomst voorziet in de terugbetaling van NGS-testen voor de analyse van biomerkers waarvan het klinische nut is bewezen bij specifieke indicaties van solide tumoren en hematologische maligniteiten.

De indicaties, de te testen biomerkers, de vergoedingen, de non-cumulregels en andere voorwaarden zijn gespecificeerd in twee lijsten die als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd, respectievelijk voor solide tumoren en voor hematologische maligniteiten.
Naast de klassieke NGS, die het mogelijk maakt om de DNA-sequentie van genen of genfragmenten te bepalen, voorziet de overeenkomst ook in de terugbetaling van RNASeq-NGS voor de analyse van genetische herschikkingen en een HRD-test in combinatie met conventionele NGS bij bepaalde indicaties.

Instellingen die NGS uitvoeren, moeten de NGS-testen aanrekenen aan de verzekeringsinstellingen door middel van pseudonomenclatuurcodes.

De terugbetaling per NGS-test wordt vermeld in deze bijlagen:

De Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen kan deze bedragen elk jaar aanpassen.

Hoe toetreden tot de overeenkomst?

De voorwaarden voor toetreding tot de overeenkomst zijn te vinden in de overeenkomst, bijlage 3 (minimale samenstelling van het NGS-team) en bijlage 4 (vereisten voor samenwerkingen) (URL5).

Wil u deelnemen aan deze overeenkomst?

 

Contacten

Overeenkomst ‘next generation sequencing’ (NGS)

E-mail: ngs@riziv-inami.fgov.be