print

Medische huizen: Een akkoord voor forfaitaire betaling sluiten met de verzekeringsinstellingen

Om een akkoord met de verzekeringsinstellingen (V.I.’s) te sluiten over de forfaitaire betaling van bepaalde verstrekkingen, is het noodzakelijk om een specifieke procedure te volgen.

Op deze pagina:


Opent u een medisch huis? Dit zijn de stappen om een akkoord voor forfaitaire betaling te sluiten

  1. Vul het aanvraagformulier om een akkoord voor forfaitaire betaling te sluiten in en bezorg het ons.

  2. Neem kennis van de aanbevelingen die betrekking hebben op de te verzekeren zorgcontinuïteit en die u als medisch huis moet volgen.

  3. Vul op basis van die informatie de bijlage zorgcontinuïteit.

  4. We leggen uw aanvraag ter validering voor aan de V.I.’s.

  5. Als de V.I.’s ermee instemmen, verzoeken we u om het akkoord en zijn bijlagen te ondertekenen.

  6. Wij leggen het dossier voor aan het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging.

  7. Als het Verzekeringscomité een gunstig advies uitbrengt, bezorgen we het dossier ter goedkeuring aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

  8. Wij delen u het RIZIV-nummer van uw medisch huis mee, samen met alle documenten die nodig zijn voor het behoorlijk bestuur van uw medisch huis.

Contacten

Afdeling medische huizen

E-mail: mh-mm@riziv-inami.fgov.be

Post
RIZIV
Gezondheidszorg
Sectie Medische Huizen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel
Vermeld altijd uw telefoonnummer in uw brief of e-mail zodat wij u kunnen bellen indien nodig.
Telefoon
+32 (0)2 739 74 79 (Call Center)
Maandag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12u00 uur.