print

Bedragen invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

Hebt u als arbeidsongeschikte mijnwerker recht op de uitbetaling van een invaliditeitspensioen? De bedragen verschillen naargelang uw tewerkstelling bovengronds of ondergronds en naargelang uw gezinssituatie.

Op deze pagina:

 

Invaliditeitspensioenen - De bedragen in EUR

Bedragen van de invaliditeitspensioenen in euro vanaf 1 mei 2024

Ondergrondse arbeiders

SituatieJaarlijksMaandelijks
Gehuwd
26.341,20
2.195,10
Ongehuwd, weduwnaar, gescheiden of echtgescheiden
20.700,00
1.725,00
Gescheiden wier echtgenote toegelaten werd
17.560,80
1.463,40
Gescheiden echtgenote
  8.780,40
   731,70

Bovengrondse arbeiders

SituatieJaarlijksMaandelijks
Gehuwd
22.546,92
1.878,91
Ongehuwd, weduwnaar, gescheiden of echtgescheiden
18.042,96
1.503,58
Gescheiden wier echtgenote toegelaten werd
15.031,20
1.252,60
Gescheiden echtgenote
  7.515,72
   626,31

 

Bedragen van de verwarmingstoelage in euro vanaf 1 mei 2024

Ondergrondse arbeiders en bovengrondse arbeiders

SituatieJaarlijksMaandelijks
Gehuwd
1.675,92
139,66
Ongehuwd, weduwnaar, gescheiden of echtgescheiden
1.675,92
139,66
Gescheiden wier echtgenote toegelaten werd
   837,96
  69,83
Gescheiden echtgenote
   837,96
  69,83

Bedragen van het vakantiegeld 2024 in euro

SituatieVakantiegeldAanvullende toeslag
Gehuwd
259,09
756,41
Ongehuwd, weduwnaar, gescheiden of echtgescheiden
155,36
656,97
Gescheiden wier echtgenote toegelaten werd
155,36
504,27
Gescheiden echtgenote
  86,36
252,14

Plafond van de inkomsten uit beroepsarbeid - Bedragen in euro per jaar vanaf 2008

Aard van de bezigheidBruto of nettoZonder gezinslastMet gezinslast
Loontrekkendebruto
7 421,57
11 132,37
Zelfstandigenetto
5 937,26
8 905,89
Loontrekkende, gecombineerd met zelfstandige arbeidbruto
5 937,26
8 905,89

Contacten

Afdeling mijnwerkers

Tel: +32(0)11 45 77 61

E-mail: mijnwerkers@riziv-inami.fgov.be

Dienst voor Uitkeringen – mijnwerkers –Kempen
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt