print

Einde van uw arbeidsongeschiktheid als zelfstandige

Welke stappen kan u ondernemen als u niet langer arbeidsongeschikt erkend bent?

Op deze pagina:

Bent u zelfstandige en niet langer arbeidsongeschikt erkend? Dan heeft u geen recht meer op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf de vermelde datum in de beslissing.

 • U gaat akkoord met de beslissing:
  U begint dan te werken.
 • U gaat niet akkoord met de beslissing:
  U kan deze beslissing dan aanvechten
  • bij de arbeidsrechtbank in het rechtsgebied van uw woonplaats (u kan de arbeidsrechtbank opzoeken )
  • binnen 3 maanden na de kennisgeving
  • met een gedateerd en ondertekend verzoekschrift dat u neerlegt (tegen ontvangstbewijs) bij de arbeidsrechtbank of dat u aangetekend verstuurt aan de griffie.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be