print

De aanvraag van een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers

Bent u als mijnwerker niet meer in staat om te werken wegens ziekte, dan hebt u misschien recht op een invaliditeitspensioen? Richt u voor uw aanvraag tot de Afdeling mijnwerkers van onze Dienst voor uitkeringen.

Op deze pagina:

 

Wie kan een invaliditeitspensioen voor mijnwerkers aanvragen?

Mijnwerker of daarmee gelijkgesteld:

 • de mijnwerker of gelijkgestelde die het werk heeft stopgezet wegens ziekte
  en
 • minimum 10 jaar gewerkt hebben.

Tot hoelang kan u het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers aanvragen?

U moet het invaliditeitspensioen aanvragen binnen de 2 jaar na stopzetting van het werk.

Hoe en waar kan u het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers aanvragen?

U kan het aanvraagformulier bekomen op volgend adres:

RIZIV - Dienst Uitkeringen - Mijnwerkers

Dienst Uitkeringen - Mijnwerkers (Afdeling Hasselt)

 • Eric Verbraeken
  De Gerlachestraat 1
  3500 Hasselt
  Tel: +32(0)11 45 77 61

Wie beslist over uw aanvraag?

De ambtenaar van onze Dienst voor Uitkeringen belast met het dagelijks bestuur.

Hoe wordt u op de hoogte gebracht van die beslissing?

De beslissing wordt u aangetekend opgestuurd.

Wat moet u doen wanneer u niet akkoord bent met een beslissing?

U kan in beroep gaan tegen een beslissing bij de Arbeidsrechtbank.
Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst van de beslissing.

Contacten

Afdeling mijnwerkers

Tel: +32(0)11 45 77 61

E-mail: mijnwerkers@riziv-inami.fgov.be

Dienst voor Uitkeringen – mijnwerkers –Kempen
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt