print

Einde van uw arbeidsongeschiktheid als werknemer/werkloze: stappen

Welke stappen kan u ondernemen als u niet langer arbeidsongeschikt erkend bent?

Op deze pagina:

U bent niet langer arbeidsongeschikt erkend? Dan heeft u geen recht meer op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf de vermelde datum in de beslissing.

Als u akkoord gaat met de beslissing:

 • U begint te werken.
  OF
 • U dient een aanvraag in bij een uitbetalingsinstelling (vakbond, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) om werkloosheidsuitkeringen te kunnen ontvangen en u schrijft zich in als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling die het dichtst bij uw woonplaats gelegen is.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing:

 • U kan deze beslissing aanvechten
  • bij de arbeidsrechtbank in het rechtsgebied van uw woonplaats (u kan de arbeidsrechtbank opzoeken )
  • binnen 3 maanden na de kennisgeving
  • met een gedateerd en ondertekend verzoekschrift dat u neerlegt (tegen ontvangstbewijs) bij de arbeidsrechtbank of dat u aangetekend verstuurt aan de griffie.
   EN
 • U schrijft zich in als werkzoekende
  • om provisioneel werkloosheidsuitkeringen te ontvangen
  • om uw rechten te vrijwaren in de sociale zekerheid.

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be