print

Een deel van het invaliditeitspensioen voor feitelijk gescheiden echtgenoten van mijnwerkers

Is uw echtgenoot een invalide mijnwerker en bent u feitelijk gescheiden ? Dan kan u een aanvraag indienen bij de Dienst voor uitkeringen voor het verkrijgen van een deel van het invaliditeitspensioen van uw echtgenoot.

Op deze pagina:

Hebt u als officieel gescheiden echtgenote van een mijnwerker recht op een deel van het invaliditeitspensioen?

Als u uit de echt gescheiden bent, hebt u als voormalige echtgenote geen recht op een deel van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers.

Hebt u als feitelijk gescheiden echtgenote van een mijnwerker recht op een deel van het invaliditeitspensioen?

Bij een feitelijke scheiding woont u als echtgenote niet meer onder hetzelfde dak.
U bent op een ander adres ingeschreven in het bevolkingsregister als uw echtgenoot.

Uitzondering: U bent samen met uw invalide echtgenoot ingeschreven op hetzelfde adres in het bevolkingsregister maar uw invalide echtgenoot is:

  • opgenomen in een gevangenis
  • opgenomen in een gesticht ter bescherming van de maatschappij
  • opgenomen in een instelling voor geesteszieken

In deze gevallen geval hebt u recht op een deel van het invaliditeitspensioen.

Wanneer mag u een aanvraag indienen?

Ten vroegste 1 maand na de feitelijke scheiding mag u een aanvraag indienen voor een deel van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers.

Waar moet u een aanvraag indienen?

U dient uw aanvraag zo snel mogelijk na de feitelijke scheiding in bij de Dienst voor uitkeringen – afdeling mijnwerkers:

U kan daar alle nodige formulieren krijgen.

Wie beslist over uw aanvraag?

Beslissingen worden getroffen door de ambtenaar van onze Dienst voor uitkeringen belast met het dagelijks bestuur.

Hoe kent u de beslissing over uw aanvraag?

We versturen de beslissing per aangetekende brief.

Wat kan u doen wanneer u niet akkoord bent met een beslissing?

U kan beroep aantekenen tegen een beslissing bij de Arbeidsrechtbank.
Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de beslissing.

Contacten

Afdeling mijnwerkers

Tel: +32(0)11 45 77 61

E-mail: mijnwerkers@riziv-inami.fgov.be

Dienst voor Uitkeringen – mijnwerkers –Kempen
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt