print

Nuttige contacten voor (voormalig) mijnwerkers

Alle sociale maatregelen in verband met het beroep van mijnwerker zijn verspreid over verschillende federale administraties. Het RIZIV is enkel verantwoordelijk voor de invaliditeitspensioenen in geval van ziekte. Hieronder vindt u een overzicht van de andere instellingen.

Op deze pagina:


Vragen over pensioenen en renten voor mijnwerkers

Heeft u vragen in verband met uw rustpensioen, overlevingspensioen, ouderdomsrente of weduwenrente, contacteer dan de Federale Pensioendienst:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren 3,
1060 Brussel
gratis nummer: 1765

Vragen voor actieve mijnwerkers over vakantiegeld

Heeft u vragen in verband met uw jaarlijks vakantiegeld of over lopende betwistingen over vakantiegeld uit het verleden, contacteer de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie:

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Elyzeese Veldenstraat 12
1050 Brussel
Tel.: 02/627.91.11

Vragen over beroepsziekten

Heeft u vragen in verband met een vergoeding wegens beroepsziekte, contacteer dan het Federaal agentschap de Beroepsrisico's (Fedris):

Fedris
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
Tel: +32 (0)2/272.20.00 (van 9u tot 16u)