De inhaalpremie voor arbeidsongeschikte werknemers/werklozen

Bent u een arbeidsongeschikte werknemer of werkloze? Dan betaalt het ziekenfonds u 1 keer per jaar mogelijk een extraatje: de inhaalpremie, die u ontvangt bovenop uw uitkering.

Hebt u recht op de inhaalpremie?

U hebt in een lopend jaar recht op de inhaalpremie als u:

 • op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt was
  EN
 • nog arbeidsongeschikt bent in mei van het lopende jaar.

Voorbeeld:

 • Uw arbeidsongeschiktheid startte op 20 maart 2011
  en
 • u bent nog arbeidsongeschikt in mei 2014.

U hebt wel recht op de inhaalpremie in 2014.

Tegenvoorbeeld 1:

 • Uw arbeidsongeschiktheid startte op 20 maart 2011
  maar
 • uw  arbeidsongeschiktheid eindigde in maart 2014.

U hebt geen recht op de inhaalpremie in 2014.

Tegenvoorbeeld 2:

 • U bent nog arbeidsongeschikt in mei 2014
  maar
 • uw  arbeidsongeschiktheid begon pas op 25 oktober 2013.

U hebt geen recht op de inhaalpremie in 2014.

Wanneer ontvangt u de inhaalpremie?

Uw ziekenfonds betaalt u de inhaalpremie samen met uw uitkeringen van de maand mei.

Hoeveel bedraagt de inhaalpremie?

Het gaat om een forfaitair bedrag.

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 oktober 2014