Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis : info voor ARTSEN

Om het werk van alle zorgverleners te kunnen ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen COVID-19, .passen we regelmatig bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan en nemen we uitzonderlijke maatregelen. Hierbij de RIZIV-maatregelen die u als arts aanbelangen. 

Zorg op afstand in de COVID-19-context: totaalaanpak voor verschillende zorgberoepen

Het RIZIV heeft een totaalaanpak uitgewerkt zodat verschillende types van zorgverleners zonder fysiek contact toch zorg kunnen blijven aanbieden, die verstrekkingen factureren aan de ziekteverzekering en dat patiënten kunnen genieten van terugbetaling.

Aanpassingen voor dag- en nachthospitalisatie in psychiatrische ziekenhuisdiensten (PZ+PAAZ)

Om heen-en-weer verkeer van patiënten in dag en -nachthospitalisatie maximaal te voorkomen kan  het ziekenhuis de behandeling verderzetten via telefonische ondersteuning, videocommunicatie over afstand, beeldbellen of huisbezoeken. De behandeling wordt dan verder beschouwd als partiële hospitalisatie (thuis). Het ziekenhuis blijft hierbij instaan voor de organisatie van de continuïteit van de zorg. 

COVID-19: Verdeling persoonlijk beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde testcapaciteit

De ‘Risk Management Group’ heeft, op basis van de input van wetenschappers en experten, de volgende prioriteiten voor de verdeling van materiaal en het testen op COVID-19 beslist.

Uitstel van niet-dringende zorg: om impact te voorkomen passen we de vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen aan

We passen de regels van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) aan met betrekking tot de machtigingen voor vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen. We willen hiermee voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing zal bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.

Multidisciplinair Oncologisch Consult(MOC) uitzonderlijk mogelijk via video

Tijdens de COVID-19-crisis is het mogelijk om een MOC te organiseren via een videoconferentie. Zo is het tijdelijk niet nodig om verschillende zorgverleners samen te brengen in 1 ruimte en fysiek aanwezig te zijn voor dit consult.

Het derdebetalerssyteem toepassen bij telefonisch advies door artsen tijdens de COVID19-crisis

Tijdens deze crisisperiode is het mogelijk voor artsen om telefonisch advies te geven aan hun patiënten. Hoe kan u als arts in deze situatie deze 2 nieuwe codes aanrekenen via het derdebetalerssyteem?

Een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor advies via de telefoon tijdens de COVID-19-crisis

Gebruikt u het eenvoudiger getuigschrift van ongeschiktheid (codes 101990 en 101135)? Dan moet u het niet ondertekenen, maar wel uw naam, voornaam en RIZIV-nummer invullen. Voor andere gevallen gebruikt u zoals gewoonlijk het model ‘vertrouwelijk’.

Medische beeldvorming in het kader van COVID-19: breder gebruik van hybride toestellen met CT mogelijk

Om genoeg CT-apparaten te hebben en dus potentieel besmette patiënten van andere patiënten te kunnen scheiden, passen we de regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan om het gebruik van hybride apparaten met CT buiten de nucleaire geneeskunde-onderzoeken mogelijk te maken.

Wachtposten ontvangen voorschot om extra kosten op te vangen

De bestaande wachtposten ontvangen normaal gezien hun voorschot eind juni. Nu ze extra kosten hebben door de COVID19-bestrijding, willen we hen tegemoet komen en ontvangen ze dit voorschot ten laatste op 23 maart 2020. De betaling van de 2de schijf van 20% van het werkingsbudget 2020 is goed voor een totaalbedrag van 4.513.000 euro.

Geneesmiddelen voorschrijven: voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs

Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De RID-code is de streepjescode die staat voor het unieke voorschriftnummer van het geneesmiddelenvoorschrift. Op elk elektronisch voorschrift staat onder de barcode de ‘vertaling’ ervan in letters en cijfers.

COVID 19: Triagecentra vanaf 23 maart  financieel ondersteund

Vanaf maandag 23 maart wordt een soepel administratief en financieel kader ingevoerd voor de triagecentra voor Covid 19 patiënten. De zorgverleners in die centra kunnen zich zo voor de volle 100% focussen op de zorg voor patiënten. Het RIZIV heeft deze regeling uitgewerkt samen met de FOD Volksgezondheid en in samenspraak met het werkveld. 

Covid-19 - Financiële impact voor de zorgverleners: evaluatie na afloop van de crisis

Heel onze sector en alle zorgverleners lijden zwaar onder de impact van deze crisis, onder meer op financieel vlak. We krijgen veel vragen over een eventuele vergoeding. We onderzoeken de mogelijkheden voor het geheel van de zorgberoepen.

Medisch advies via de telefoon: een specifiek honorarium gedurende de COVID 19-crisis

Deze maatregel laat toe dat artsen medische adviezen kunnen verlenen via de telefoon in twee situaties gelinkt aan de Covid-19-crisis. Dankzij 2 nieuwe codes 101990 et 101135, kunnen artsen medisch advies via de telefoon aanrekenen in twee situaties gelinkt aan deze crisis. Onze diensten verzamelden de meest gestelde vragen tot nu toe over deze nieuwe codes.

Uitstel niet-dringende zorg voorkomen: we versoepelen de overeenkomsten van revalidatiecentra en gespecialiseerde centra

Om de negatieve gevolgen van het uitstellen van niet-dringende zorg voor patiënten en zorginstellingen te beperken, verlengen we de periodes waarin de ziekteverzekering voor deze zorg betaalt, en die revalidatieprogramma's met een beperkte, niet-verlengbare duur. Verplichte contacten worden teruggebracht tot 1 per jaar.

Een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor advies via de telefoon tijdens de COVID19-crisis

We bieden artsen een eenvoudiger medisch getuigschrift aan dat ze eenvoudiger en sneller kunnen bezorgen na een telefonisch advies in deze Covid-19-context. Hierbij het model en de instructies.

 

Laatst aangepast op 01 april 2020