print

Long-COVID-19: tegemoetkoming in de kosten van zorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen

De COVID-19-crisis veroorzaakte niet alleen veel leed onder de patiënten tijdens de acute fase van de ziekte, maar een aanzienlijk deel van deze patiënten ontwikkelde ook long-COVID-19, ook wel post-COVID-19 genoemd.

Patiënten met long-COVID hebben al recht op een tegemoetkoming voor verschillende behandelingen in de eerste lijn. Soms zijn deze behandelingen ontoereikend en is er nood aan extra verstrekkingen bij verschillende zorgverleners.

Daarom voorzien we vanaf 1 juli 2022 een tegemoetkoming in de eerstelijnszorg via een gepersonaliseerd zorgtraject ‘long-COVID’. Hiervoor sloten we een  overeenkomst voor 1 jaar tussen de eerstelijnszorgverleners en de verzekeringsinstellingen.

Sinds 1 december 2022 betalen we zorg terug in het kader van neurocognitieve diagnostiek en behandeling bij neuropsychologische klachten. De patiënt kan hiervoor terecht bij een neuropsycholoog en/of ergotherapeut in eerste of tweede lijn.

De overeenkomst die startte op 1 juli 2022, loopt af op 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 voorzien we een nieuwe overeenkomst om tegemoet te blijven komen in de kosten van zorg voor mensen met aanhoudende klachten na een COVID-19-infectie. 

Op deze pagina:

Wie heeft recht op een tegemoetkoming binnen het zorgtraject long-COVID-19?

Als u aanhoudende klachten heeft na het doormaken van COVID-19-infectie, contacteer uw huisarts zodat die een eventuele diagnose kan stellen.

We voorzien een tegemoetkoming als de patiënt 12 weken na de eerste symptomen van een COVID-19-infectie en/of 12 weken na een positieve test voor COVID-19 nog steeds last heeft van symptomen gelinkt aan COVID-19 (moeheid, kortademigheid, cognitieve dysfunctie, …) met een zichtbare impact op het dagelijks leven van de patiënt.

De symptomen kunnen nieuw opgetreden zijn na het initieel herstel van acute COVID-19-episode, of aanhouden na de initiële episode. Symptomen kunnen ook veranderen in de tijd of terugkomen na verloop van tijd.

Alle patiënten – los van het feit of ze voor de COVID-19-infectie werden gehospitaliseerd of niet – waarvoor de diagnose post-COVID-19 wordt gesteld, komen in aanmerking voor deze overeenkomst.

Wat is een zorgtraject long-COVID

De huisarts bepaalt de zorgnood en de gepersonaliseerde doelstellingen in samenspraak met de patiënt. Vervolgens kan de patiënt doorverwezen worden naar één of meerdere zorgverleners binnen de eerste lijn: een kinesitherapeut, een psycholoog, een neuropsycholoog, een ergotherapeut, een diëtist en/of een logopedist.

Binnen het zorgtraject onderscheiden we 2 behandeltypes:

 • Monodisciplinaire behandeling: de patiënt heeft nood aan slechts één zorgverlener.
 • Multidisciplinaire behandeling: de patiënt heeft nood aan meer dan één zorgverlener: kinesitherapeut, logopedist, psycholoog, neuropsycholoog, diëtist en/of ergotherapeut.
  Binnen het team van zorgverleners wordt een zorgcoördinator aangesteld.

Wat betaalt een  patiënt bij een zorgtraject long-COVID?

U betaalt geen remgeld en geen supplementen voor de specifieke verstrekkingen binnen dit zorgtraject. De zorgverlener kan wel supplementen en remgeld aanrekenen indien het gaat om een verstrekking waarvoor reeds terugbetaling is voorzien. Dit is het geval bij de volgende verstrekkingen:

Monodisciplinair traject: u heeft hulp nodig van 1 zorgverlener

Na een bezoek aan uw huisarts kan die u doorverwijzen naar een zorgverlener van de eerste lijn.

Welke verstrekkingen zijn terugbetaald?

U hebt in dit zorgtraject recht op terugbetaalde zorg van één van volgende zorgverleners:

 • Kinesitherapie:
  • U heeft recht op 18 zittingen van 30 min per jaar (gewone nomenclatuur). Deze verstrekkingen worden niet vergoed binnen dit zorgtraject.
  • Als u nood heeft aan meer zorg kunnen er nog 60 zittingen van 30 min voorgeschreven worden over een behandeltijd van een jaar. Er mogen maximaal 30 zittingen worden aangerekend in de eerste episode van 6 maanden.
    
 • Logopedie:
  • U heeft recht op 7 zittingen van 30 min per jaar, na een logopedisch onderzoek en anamnese van een uur.
    
 • Psychologie:
 • Diëtetiek:
  • Een bilan (diëtetisch onderzoek, anamnese, het stellen van de diëtetische diagnose en het opstellen van een behandelplan en advies) wordt opgesteld door de diëtist in overleg met de patiënt.
   Terugbetaling van dit bilan bedraagt 50 euro, u betaalt niets (geen remgeld en geen supplementen)
  • 7 individuele diëtetische interventies kunnen worden terugbetaald
   Terugbetaling voor diëtieksessie bedraagt 25 euro, u betaalt niets (geen remgeld, geen supplementen)
    
 • Ergotherapie:
  • Een observatiebilan (onderzoek van de functioneringsmogelijkheden en –beperkingen van de rechthebbende) wordt opgesteld door de ergotherapeut in overleg met de patiënt
   Terugbetaling van dit bilan bedraagt 50 euro, u betaalt niets (geen remgeld en geen supplementen)
  • 14 individuele ergotherapeutische interventies (60 min.) kunnen worden terugbetaald aan 50 euro, u betaalt niets (geen remgeld, geen supplementen)
  • In tweede lijn wordt er enkel terugbetaling voorzien in het kader van neuropsychologische diagnostiek en behandeling
    
 • Neuropsycholoog (in eerste of tweede lijn):
  • Een neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies
  • Terugbetaling van dit bilan = 231,30 EUR, geen remgeld en geen supplementen
  • 10 individuele neuropsychologische interventies (60 min.) kunnen worden terugbetaald
  • Terugbetaling voor neuropsychologische interventie bedraagt 77,10 EUR, geen remgeld, geen supplementen

Multidisciplinair traject: u heeft hulp van verschillende zorgverleners

Indien u volgens uw huisarts nood heeft aan meerdere zorgverleners, wordt een zorgcoördinator aangesteld binnen het team van de patiënt en helpt de patiënt met de organisatie, communicatie, planning, verwijzing, afspraken van de patiënt met de verschillende zorgverleners. De zorgcoördinator beluistert de wensen van de patiënt en welke gepersonaliseerde doelstellingen deze wilt behalen.

Na een overleg tussen de verschillende zorgverleners maakt de zorgcoördinator een verslag op. De zorgcoördinator is verantwoordelijk dat de patiënt beschikt over alle informatie (behandelplan, teamoverleg, doelstellingen, …). De zorgverleners en de patiënt kunnen fysiek of digitaal deelnemen aan het overleg.

Welke zorg kan u binnen een multidisciplinair traject?

We vergoeden de zorgen die hierboven vermeld staan bij het monodisciplinaire zorgtraject, zolang het in uw behandelplan staat.

Hoe vergoeden we de zorgverleners binnen het multidisciplinaire zorgtraject?

De zorgcoördinator ontvangt 120 euro per patiënt voor de periode van 1 jaar. Minimum 2 overlegmomenten moeten plaatsvinden per episode van 6 maanden.

De zorgverleners krijgen elk 20 euro voor deelname aan het overleg. Een maximum van 3 deelnames wordt vergoed per patiënt per episode van 6 maanden.

Hoe lang duurt een zorgtraject long-COVID-19?

Dit zorgtraject start op de datum dat de huisarts de startcode heeft geattesteerd bij de raadpleging. Een zorgtraject duurt 6 maanden en kan indien nodig eenmalig verlengd worden met 6 maanden. De huisarts kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg in tweede lijn wanneer nodig. De zorgverleners betrokken bij de patiënt zijn verantwoordelijk voor het regelmatig bijsturen en evalueren van het zorgtraject van de patiënt waar nodig.

Wat moet de huisarts doen om u deze zorg te kunnen bieden?

De huisarts stelt de diagnose Post-COVID-19 en start het zorgtraject ‘long-COVID-19’ door de startcode aan te rekenen bij de eerste raadpleging. Vervolgens stelt de huisarts het behandelplan op in samenspraak met de andere zorgverleners en de patiënt.

Bij een verlenging van het zorgtraject na 6 maanden, dient dit genoteerd te worden in het medisch dossier van de patiënt.

Het verloop van het zorgtraject staat beschreven in art. 7 van de overeenkomst.

Hoe lang duurt deze overeenkomst

Deze nieuwe overeenkomst loopt tot 30 juni 2024.

Dankzij ons overleg met het EBP-net (evidence-based practice) hebben we een richtlijn kunnen formuleren voor de optimale behandeling van patiënten. Deze richtlijn  is beschikbaar als bijlage bij de “nieuwe” overeenkomst. ​​​

Evaluatie gebruik van het zorgtraject

Om de behandeling van aanhoudende klachten na COVID-19 in de eerste lijn te vergemakkelijken startten we op 1 juli 2022 met de terugbetaling van verstrekkingen binnen een zorgtraject long-COVID. Dit zorgtraject komt grotendeels overeen met de multidisciplinaire richtlijn “opvolging en revalidatie van patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19” die onder impuls van het federaal EBP-netwerk werd ontwikkeld en sinds eind november 2022 beschikbaar is.

Het zorgtraject is 1032 keer opgestart door de huisarts bij een individuele patiënt. Zorgcoördinatie is aangerekend voor 90 patiënten, dit zou betekenen dat slechts 90 patiënten multidisciplinaire opvolging kregen. Bij 40 patiënten werd een teamoverleg georganiseerd waarbij de huisarts aanwezig was.
De meeste patiënten, 229, werden opgevolgd bij een kinesitherapeut. Daarnaast werd vooral diëtiek en ergotherapie gegeven aan een post-COVID-patiënt.

De patiëntenvereniging heeft via een enquête onder meer het zorgtraject geëvalueerd naar toegankelijkheid, tegemoetkomen aan de behoeften en de moeilijkheden die ze ermee ondervinden. De presentatie daarvan kan u terugvinden via de volgende link: PPT Colloque Covid Long_29Septembre2023 (canva.com).

Het RIZIV heeft de opdracht gegeven om een evaluatie door te voeren naar het gebruik van dit zorgtraject  om een inzicht te krijgen waarom het zorgtraject minder dan verwacht werd geïmplementeerd. In het evaluatierapport worden ook gegevens verzameld om de huidige en toekomstige zorgtrajecten te optimaliseren. We onderzoeken hierbij zowel de (impliciete) theorie waarop de uitrol van het zorgtraject long-COVID gebaseerd is, als de contextfactoren en mechanismen om de verschillen in de instroom en het gebruik van het zorgtraject te kunnen verklaren.

Contacten

Secretariaat medische directie

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be