Uitzonderlijke maatregelen van het RIZIV in de Covid-19-crisis : info voor ZIEKENFONDSEN

Om het werk van alle zorgverleners te kunnen ondersteunen in hun dagelijkse strijd tegen COVID-19, .passen we regelmatig bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan en nemen we uitzonderlijke maatregelen. Hierbij de RIZIV-maatregelen die u als ziekenfonds aanbelangen. 

 

Hoe een onterecht betaalde PCR-test terugbetaald krijgen?

In een aantal situaties kan het zijn dat patiënten deze zomer onterecht hebben moeten betalen voor een PCR-test, terwijl ze recht hadden op een gratis test. We hebben een regeling uitgewerkt met de ziekenfondsen om deze testen toch nog terugbetaald te krijgen.

U heeft een PCR-test nodig deze zomer? RIZIV-tarieven en -vergoedingen

Zorgverleners: hoe kan u het ontvangen bedrag voor uw COVID-19-beschermingsmateriaal melden op uw belastingaangifte?

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft het RIZIV een tussenkomst voorzien voor ambulante zorgverleners voor bijzondere beschermingsmaatregelen en materialen.

Het bedrag dat u kreeg voor de periode van 4 mei tot en met 31 augustus 2020 moet in alle gevallen het voorwerp uitmaken van een fiscale fiche, ongeacht de vorm waarin u uw werkzaamheden verricht. Als gevolg daarvan hebben de verzekeringsinstellingen eind juni 2021 een fiscale fiche 281.50 aan de FOD Financiën overgemaakt. Deze fiscale fiche 281.50 is ook beschikbaar op uw MyMinfin (als u duidelijk geïdentificeerd bent).

Hierbij de toelichting hoe u uw belastingaangifte kan aanvullen voor uw ontvangsten van 2020.

U heeft een PCR-test nodig deze zomer? RIZIV-tarieven en -vergoedingen

In de zomer van 2021 wil onze overheid reizen en culturele evenementen mogelijk en toegankelijk maken voor iedereen, daarom voorzien we een tegemoetkoming voor PCR testen in de zomerperiode voor iedereen die nog niet de kans kreeg zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven.

Heeft u een voorschrift van een arts of ‘coronatest voorschrijfcode’, dan blijft uw test ook deze zomer gratis.

Hoeveel testen, welke terugbetaling? Een overzicht van onze maatregelen voor de komende maanden.

COVID-19: Gratis bijkomende psychologische hulp voor zelfstandigen in nood

Onze psychologische ondersteuning voor zelfstandigen, die bijzonder zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis: een telefonische hulplijn, een innoverend waarschuwingssysteem en 8 sessies psychologische zorg die volledig gratis zijn.

Apothekers: Hoe COVID-19-zelftesten aanrekenen aan de ziekteverzekering die afgeleverd zijn aan mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming?

We vergoeden bepaalde COVID-19 zelftesten bij aflevering in de apotheek voor mensen die recht hebben op  verhoogde tegemoetkoming. Apothekers vinden op deze pagina de zelftesten die we vergoeden en hoe ze aan te rekenen.

COVID-19 : opsporing van circulerende varianten via genoomanalyse in klinische laboratoria

Om de aanwezigheid van nieuwe varianten van het virus goed op te volgen, voorzien we een basis- en actieve surveillance. Bovenop het platform voor peillaboratoria, richten we  een platform voor genoomanalyse op.: De peillaboratoria sturen een steekproef van hun positieve stalen door naar het genoomanalyseplatform dat ze analyseert via een moleculaire techniek, NGS genaamd.

Welke tegemoetkoming voor het toedienen van vaccins tegen COVID-19?

De vaccinatie van de eerste doelgroepen is van start gegaan. Deze vaccinaties gebeuren voornamelijk in vaccinatiecentra en in zorginstellingen en ziekenhuizen met behulp van zorgverleners en ondersteunend personeel. De deelstaten voorzien een vergoeding  voor zorgverleners die helpen bij het vaccineren tegen covid-19. Zorgverleners kunnen hiervoor dus niet de gebruikelijke nomenclatuurcodes aanrekenen voor raadplegingen of bezoeken.

COVID-19: extra psychologische hulp voor zelfstandigen

We sluiten een overeenkomst met een VZW voor een aanvullend gratis ondersteuningsaanbod van 8 sessies psychologische zorg, specifiek voor zelfstandigen die het extra moeilijk hebben door de gezondheids- en financiële crisis.

Wanneer en hoe een COVID-19-test aan ons factureren?

PCR, antigeen snel of standaard, serologisch. De ziekteverzekering vergoedt 4 types COVID-testen.
Hier vindt u de bedragen die u aan ons kan factureren en de voorwaarden om de testen uit te voeren en aan ons te factureren. Verschillende criteria spelen een rol: indicaties op basis waarvan een persoon zich kan laten testen, het voorschrift, de betrouwbaarheid van de test, de overdracht van de resultaten, enz.

Een PCR-test of een 'standaard' antigeentest aan de ziekteverzekering factureren

Als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u een PCR of een standaardantigeentest factureren aan de ziekteverzekering in verschillende gevallen.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om deze testen aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.

Als een PCR-test niet aan deze vergoedingsvoorwaarden voldoet, kunt u deze niet in rekening brengen: noch aan de ziekteverzekering, noch aan de patiënt.

De 'standaard' antigeentest wordt de eventueel geautomatiseerde antigeentest bedoeld die in een laboratorium wordt uitgevoerd, dit is niet hetzelfde als de antigeensneltest.

Een antigeensneltest aan de ziekteverzekering factureren

Als arts of als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u een antigeensneltest factureren aan de ziekteverzekering in 2 gevallen.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om deze testen aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.

Een serologische test aan de ziekteverzekering factureren

Als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u in verschillende gevallen serologische tests aan ons factureren.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om tests aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, het maximum aantal testen per patiënt, enz.

De antigeensneltest: een waardevolle steun voor onze sleutelsectoren

De antigeensneltest is de nieuwste speler in de testingstrategie om het coronavirus te bestrijden.  Eenvoudig en snel:  de test moet niet in het laboratorium worden geanalyseerd. Hij kan meteen worden uitgevoerd en geeft snel resultaat.

Het is een ideaal instrument om een persoon met symptomen of een groep personen in het geval van een uitbraak te testen om de continuïteit van de sleutelsectoren te garanderen.

We vergoeden deze 2 situaties.

Wanneer, hoe en hoeveel?... Het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en het FAGG werkten mee aan een nieuwe stevige, en flexibele wet.

Zorg op afstand: COVID-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring

Zorgverleners of ziekenhuizen krijgen de mogelijkheid om telemonitoring op te starten in de thuisomgeving voor covid-19-patiënten. Hiertoe kunnen ze overeenkomsten afsluiten met het RIZIV.  Een medisch team volgt deze patiënten op van op afstand. 

Telemonitoring van deze thuisblijvende covid-19-patiënten en van patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis laat toe om ziekenhuisbedden te vrijwaren maar vooral ook om de bijkomende werkbelasting op het ziekenhuis, het zorgpersoneel en de huisartsen te verminderen door een betere ondersteuning door technologische oplossingen.

Het gaat om een pilootproject om te onderzoeken welke de mogelijkheden zijn voor telemonitoring: we bestuderen de impact en organisatie van dit zorgmodel en bevragen de ervaringen bij de gebruikers.

Covid-19 – Federale steun voor uitzonderlijke inspanningen van de ziekenhuizen.

De covid-19-pandemie heeft een grote impact op ziekenhuizen en zorgverleners. De federale overheid geeft daarom 2 miljard euro financiële steun aan de ziekenhuizen om tegemoet te komen in de specifieke kosten met betrekking tot de pandemie, en om ze te ondersteunen in hun gevecht tegen Covid-19. Dat deed ze eerder al via verschillende voorschotten doorheen 2020.  Nog voor eind 2020 finaliseren we de voorlopige berekening voor de eerste helft van 2020.

20 euro extra per GMD in 2020: ademruimte voor huisartsen

Het bedrag voor het beheer van het Globaal medisch dossier verhoogt eenmalig met 20 EUR in 2020. Dit is bedoeld om de tijdelijke toename van de administratieve activiteiten in verband met de Covid-19-crisis te compenseren.

Vaccinatie voor de seizoensgriep: voor alle risicogroepen en uitbreiding terugbetaling

Het is belangrijk dat personen uit de risicogroepen zich laten vaccineren tegen de seizoensgriep. Dit jaar is dit nogbelangrijker,omwille van het samenvallen van de seizoensgriep en de Covid-19 pandemie.

Om dat te vereenvoudigen, voeren we dit jaar 3 veranderingen in:

 

Laatst aangepast op 13 oktober 2021