print

Het verpleegdossier

U vindt hier de minimale inhoud van het verpleegdossier dat u moet bijhouden voor elk van uw patiënten.

Op deze pagina:


Wat moet het verpleegdossier bevatten?

U moet het verpleegdossier volledig bijhouden om recht te hebben op vergoeding voor verstrekkingen die u verleende.

Er zijn geen honoraria verschuldigd als:

  • het verpleegdossier niet bestaat of
  • de minimale inhoud niet is vermeld.

Die minimale inhoud van het verpleegdossier vindt u in onderstaand schema. Planning en evaluatie verschillen naargelang van het type verleende verstrekking (Richtlijn van 23 mei 2011 van het Verzekeringscomité).

Schema van de minimale inhoud

Minimale
inhoud
Verstrekkingen type 1:
Nomenclatuur per akte (behoudens verstrekkingen ressorterend onder een ander type) + T2 en T7
Verstrekkingen type 2:
Forfaitaire verstrekkingen en wondzorg
Verstrekkingen type 3:
Palliatieve verstrekkingen,
STVV’s, verpleegkundig consult,
diabetesverstrekkingen
Niveau 1

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende verstrekkingen
- Evaluatieschaal
  indien vereist
- Voorschrift indien vereist
- ID voorschrijver indien vereist
- Vermelding incontinentie indien vereist
- de identificatiegegevens van de delegerende verpleegkundige indien vereist

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende 
  verstrekkingen
- Evaluatieschaal 
  indien vereist
- Voorschrift 
  indien vereist
- ID voorschrijver 
  indien vereist
- Specifiek wondzorgdossier indien vereist
- de identificatiegegevens van de delegerende verpleegkundige indien vereist

- ID rechthebbende
- ID verpleegkundige
- Verleende verstrekkingen
- Evaluatieschaal indien vereist
- Voorschrift indien vereist
- ID voorschrijver indien vereist
- de identificatiegegevens van de delegerende verpleegkundige indien vereist

Niveau 2
Planning en
evaluatie
- Planning
- Evaluatie
Minimaal om de twee maanden moeten de relevante elementen van de planning en evaluatie van de verzorging vermeld worden
- Planning
- Evaluatie
Minimaal om de twee weken moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden.
- Planning
- Evaluatie
Minimaal wekelijks moeten de relevante elementen van planning en evaluatie vermeld worden.
(deze frequentie geldt niet voor consults en diabetesverstrekkingen aangezien die éénmalig worden verleend of een verslag of een verpleegplan omvatten).
Niveau 3 Bijkomende
specifieke
inhoud in
functie van
de
verstrekking
 Zie specifieke richtlijnen nomenclatuurZie specifieke richtlijnen nomenclatuur

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel