print

MyCareNet voor de thuisverpleegkundige

Als thuisverpleegkundige hebt u sinds 2009 een aantal diensten van MyCareNet ter beschikking om met de ziekenfondsen te communiceren. Het zijn diensten om te factureren bij derdebetalersregeling, om medisch-administratieve documenten te versturen en om de verzekerbaarheid te controleren.

Op deze pagina:

​Welke diensten moet u verplicht gebruiken?

De volgende diensten van MyCarenet zijn verplicht: 
 • Als u de derdebetalersregeling toepast, dan moet u uw facturatie via MyCareNet versturen.
  Belangrijk als u factureert via MyCareNet, dan hoeft u geen getuigschriften voor verstrekte hulp meer op te sturen naar de ziekenfondsen. Ook de verzamelstaten en de voorschriften hoeft u niet meer op te sturen. In dat geval moet u de voorschriften ten minste 5 jaar bewaren in het verpleegdossier.
 • U moet de volgende documenten naar de ziekenfondsen sturen via MyCareNet:
  • kennisgevingen voor toiletten en aanvragen voor forfaits
  • kennisgevingen voor palliatieve patiënten
  • kennisgevingen voor specifiek technische verpleegkundige verstrekkingen
  • kennisgeving voor bijkomende verstrekkingen complexe wondzorg (vanaf 01.12.2022)

Welke dienst kunt u gebruiken?

U kunt maandelijks controleren of uw patiënten verzekerd zijn bij een Belgisch ziekenfonds. U bent niet verplicht om dat te doen, maar als u dat doet, dan bent u zeker dat het betrokken ziekenfonds de door u verleende en aangerekende verstrekkingen die maand  zal betalen.

Wat als u nog niet werkt met MyCareNet?

Neem dan contact op met uw softwareproducent. Hij kan u zeggen of zijn toepassingen de diensten van MyCareNet aanbieden. U kunt daarna indien nodig contact opnemen met de helpdesk van MyCareNet.

Aandachtspunt voor groeperingen van verpleegkundigen

Bent u verantwoordelijk voor een groepering van verpleegkundigen die met een uniek derdebetalersnummer werken? Contacteer ons om de gegevens van de verpleegkundigen van de groepering te raadplegen en corrigeer ze indien nodig. Foutieve gegevens kunnen immers leiden tot vertragingen binnen MyCareNet.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel