print

Verzorging door verpleegkundigen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) vergoedt sommige van uw verstrekkingen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen.

Op deze pagina:

​Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en interpretatieregels

Raadpleeg de recente aanpassingen van de nomenclatuur. 

De ziekteverzekering vergoedt alleen de verpleegkundige verstrekkingen die zijn opgesomd in artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (NGV) en die zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van die nomenclatuur.

De verpleegkundige verstrekkingen zijn ingedeeld op basis van de plaats/het tijdstip waarop ze worden uitgevoerd en op basis van de aard van de verstrekking (verpleegkundige verzorgingszittingen, forfaitaire honoraria, specifieke technische verstrekkingen, enz.).

De nomenclatuur voorziet ook toepassingsregels die de vergoedingsvoorwaarden van een of meerdere verstrekkingen toelichten (§ 2 tot en met § 11).

Daarnaast bestaan ook interpretatieregels.

Basisverstrekkingen

Het verpleegdossier.

Technische verstrekkingen

De volgende verstrekkingen zijn technische verstrekkingen:  

Vanaf 1 april 2016 kunt u geen hygiënische verzorgingen meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde.

U moet verplicht bij de facturatiegegevens pseudocodes (bijlage 87) vermelden telkens u een verstrekking attesteert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”.

  • Algemene principes van de wondzorgnomenclatuur

    Opgelet, op 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur betreffende de wondzorg in werking. De principes van de nieuwe wondzorgnomenclatuur kan u via de bovenstaande link raadplegen.

    Als verpleegassistent/ziekenhuisassistent mag u het debrideren van decubituswonden niet uitvoeren. Alleen een gegradueerde verpleegkundige, een gebrevetteerde verpleegkundige of een vroedvrouw mag deze zorg uitvoeren en attesteren als een specifieke wondzorg vermeld in artikel 8 van de nomenclatuur. U kunt daarentegen wel een specifieke wondzorg attesteren indien u een andere zorg uitvoert die ook valt onder de definitie van een specifieke wondzorg (brandwonden, ulcera of het verzorgen van doorligwonden).

  • Wekelijkse bereiding van geneesmiddelen - Omzendbrief 2012/1

  • Stimulatie van het ruggenmerg - Omzendbrief 2004/3

Advies en overleg met het oog op de wekelijkse bereiding van geneesmiddelen die langs orale weg worden toegediend

FAQ - Omzendbrief 2012/1

Specifieke technische verstrekkingen

Sommige verstrekkingen zijn specifieker en vereisen de bekwaming van een gegradueerde verpleegkundige, een gebrevetteerde verpleegkundige of een vroedvrouw. Als verpleegassistent/ziekenhuisassistent mag u deze verstrekkingen niet uitvoeren en niet attesteren:

Voor specifieke technische verstrekkingen moet u een zorgplan opstellen. Bewaar het in het verpleeg dossier.

Forfaitaire honoraria en supplementaire honoraria

Vanaf 1 april 2016 kunt u geen forfaits  meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde.

U moet verplicht bij de facturatiegegevens pseudocodes (bijlage 87) vermelden telkens u een verstrekking attesteert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”. U moet hiernaast ook de overige gebruikelijke pseudocodes voor forfaits vermelden.

Vanaf 1 april 2016 kunt u deze verstrekkingen niet meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde (artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, § 1, 3°).

Wanneer u verstrekkingen factureert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”, moet u verplicht de pseudocodes (bijlage 87) vermelden bij de facturatiegegevens.

Verpleegkundig consult

Tijdens een ‘verpleegkundig consult’ stelt u de gezondheidsproblemen van de patiënt vast en formuleert u de zorgdoelstellingen in overleg met de patiënt of zijn onmiddellijke omgeving.

Omzendbrief verpleegkundig consult (2008/3).

Volg een diabetespatiënt type 2 als verpleegkundige

U kan als verpleegkundige of diabeteseducator patiënten begeleiden met het zogenaamde voortraject/zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2'.

Als erkend diabeteseducator kan u ook patiënten begeleiden met een zorgtraject diabetes type 2.

Meer info over de verstrekkingen die u kan aanrekenen in beide gevallen.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Regelgeving inzake verpleegkundigen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres : nursenom@riziv-inami.fgov.be