print

Verpleegkundigen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen.
U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep, onder meer over de stappen die u moet zetten om uw beroep te kunnen uitoefenen (FOD Volksgezondheid, RIZIV-nummer). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

We geven u ook informatie over de reglementaire bepalingen die u moet respecteren o.a. in het kader van de relatie met uw patiënten

Verstrekkingen door een verpleegkundige, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en over de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Financiële hulp

Als verpleegkundige hebt u recht op bepaalde financiële tegemoetkomingen van ons.

Deel ons uw financiële gegevens mee via ProGezondheid.

Zorgkwaliteit

De projecten die hier vermeld zijn, willen de zorgkwaliteit verbeteren.

Vertegenwoordiging van verpleegkundigen in de RIZIV-organen

De aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen bij het RIZIV volgt een zekere procedure.

Dit omvat ook de telling van de zelfstandige verpleegkundigen als lid van een beroepsorganisatie

Meer informatie vindt u hier: Vertegenwoordiging van de verpleegkundigen – Telling van de representatieve beroepsorganisaties van zelfstandige verpleegkundigen

Affiches met de tarieven

Om patiënten zo goed mogelijk te kunnen informeren over hun behandeling en hen zo toe te staan om een geïnformeerde beslissing te maken over hun behandeling, is het uithangen van de affiches met tarieven (hieronder) verplicht. Op deze affiches staat volgende informatie:

 • De algemene informatie van de zorgverlener
 • De conventiestatus (volledig, gedeeltelijk en wanneer, of niet)
 • De bedragen per verstrekking van:
  • de tussenkomst van de verplichte verzekering
  • het remgeld (wat de patiënt uiteindelijk moet betalen)
  • (indien van toepassing) het maximumsupplement
  • het totaal van deze bedragen
 • Als de zorgverlener in een medisch huis werkt: de kosten van de prestaties als onderdeel van het forfaitaire bedrag

Deze affiches moeten opgehangen worden op een zichtbare plaats:

 • In de praktijk (bijvoorbeeld in de wachtkamer)
 • In ziekenhuizen, waar de zorgverlener op ambulatoire basis en voor eigen rekening werkt (bv. in het kabinet)
 • In laboratoria (bv. in de plaats waar de monsters aankomen)
 • Via online kanalen, als de zorgverlener er heeft (bijvoorbeeld website)

Download de affiches:

Deze affiches zijn ook bechikbaar in het duits:

Er bestaat ook een document met veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Regelgeving inzake verpleegkundigen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres : nursenom@riziv-inami.fgov.be