print

Uw erkenning als diabeteseducator

Via diabeteseducatie krijgen patiënten inzicht in hun ziekte en hoe ze er het best mee kunnen omgaan.

We betalen educatieverstrekkingen die u verstrekt als diabeteseducator terug voor patiënten met een zorgtraject diabetes type 2, vanaf 1 januari 2024, voor alle patiënten die opgevolgd worden via het opstarttraject diabetes type 2.

Op deze pagina:

Wie kan erkenning krijgen als diabeteseducator?

Diabeteseducatie in de eerste lijn kan gegeven worden door:

 • verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in diabetologie

OF

 • verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die een bijkomende opleiding diabeteseducatie gevolgd hebben

We betalen diabeteseducatieverstrekkingen terug voor:

EN

Om deze verstrekkingen aan te rekenen als diabeteseducator moet u over een specifiek RIZIV-nummer beschikken.

Opgelet:

 • Diabeteseducatoren kunnen alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren. Zo zijn educatoren die niet over een diploma van verpleegkundige beschikken niet bevoegd om een diabetespatiënt aan te leren zichzelf insuline te injecteren of hoe een glucometer te gebruiken.
 • Binnen het opstarttraject diabetes type 2 kunnen ook andere zorgverleners, zonder erkenning als diabeteseducator, educatiesessies aanrekenen. Maar voor elke reeks van 4 zittingen verleend aan eenzelfde patiënt gedurende eenzelfde kalenderjaar, moet minstens één zitting gegeven worden door een diabeteseducator.

Aan welke voorwaarden moet de aanvullende opleiding tot diabeteseducator voldoen?

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de inhoud van de opleiding tot diabeteseducator en de erkenning van de opleidingsinstituten.

De opleiding moet:

 • 20 studiepunten tellen of minstens 150 opleidingsuren omvatten
 • minstens 100 uren theoretisch onderwijs omvatten
 • leiden tot de uitreiking van een getuigschrift door een erkend opleidingsinstituut.
   

Hoe een specifiek RIZIV-nummer als diabeteseducator aanvragen?

Opgelet: ook als u al over een RIZIV-nummer beschikt, moet u een aanvraag indienen voor een nieuw registratienummer als diabeteseducator.

Verpleegkundigen
Vul het formulier in en stuur uw aanvraag:

OF

 • per brief naar:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, team verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Bij deze aanvraag voegt u een afschrift toe van het getuigschrift van de met succes gevolgde aanvullende opleiding van diabeteseducator of uw bijzondere beroepsbekwaamheid in diabetologie.

Podologen
Vul het formulier in en stuur uw aanvraag:

OF

 • per brief naar:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, team podologen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Bij deze aanvraag voegt u een afschrift toe van het getuigschrift van de met succes gevolgde aanvullende opleiding van diabeteseducator.

Diëtisten
Vul het formulier in en stuur uw aanvraag:

OF

 • per brief naar:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, team diëtisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Bij deze aanvraag voegt u een afschrift toe van het getuigschrift van de met succes gevolgde aanvullende opleiding van diabeteseducator.

Kinesitherapeuten
Vul het formulier in en stuur uw aanvraag:

OF

 • per brief naar:

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, team kinesitherapeuten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Bij deze aanvraag voegt u een afschrift toe van het getuigschrift van de met succes gevolgde aanvullende opleiding van diabeteseducator.​​