print

Zorg aanrekenen als u referentieverpleegkundige en vaste verpleegkundige van een patiënt bent

Het is mogelijk dat u zowel referentieverpleegkundige als vaste verpleegkundige van een patiënt bent. Welke zorg mag u aanrekenen in dat geval?

Op deze pagina:

Welke zorg mag u als referentieverpleegkundige aanrekenen indien u ook de vaste verpleegkundige van een patiënt bent?

  • Als u referentieverpleegkundige inzake diabetes bent

en als u ook als vaste verpleegkundige een patiënt verzorgt, dan mag u bij deze patiënt de verstrekkingen van een referentieverpleegkundige inzake diabetes aanrekenen.

Opgelet: Indien u echter de verstrekking 'Forfaitair honorarium voor individuele educatie tot zelfzorg van een diabetespatiënt door een referentieverpleegkundige inzake diabetes' (423150) aanrekent, mag u nooit de verstrekking 'Forfaitair honorarium voor de aanwezigheid van een vaste verpleegkundige bij individuele educatie tot zelfzorg' (423172) bij deze patiënt aanrekenen.

  • Als u referentieverpleegkundige inzake wondzorg bent

dan kunt u nooit de verstrekking 'Bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg' (424395) aanrekenen bij een patiënt voor wie u ook de vaste verpleegkundige bent. Dit blijkt uit de toepassingsregels. Die verstrekking houdt in dat:

  • u als referentieverpleegkundige, toezicht en advies verleent
  • ze gebeurt op vraag van de verpleegkundige die de wondzorg attesteert

U kunt geen aanvraag doen aan uzelf noch toezicht uitoefenen op uzelf.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel