print

Vergoeding voor opeenvolgende bezoeken bij zorgafhankelijke patiënten

U kunt een extra bedrag aanrekenen als verpleegkundige bij een forfait A, B, C, PA, PB of PC wanneer u of een zorgkundige van uw dienst aan wie u deze zorgen hebt gedelegeerd, op eenzelfde verzorgingsdag het 3de, 4de en 5de bezoek effectief uitvoert bij deze patiënt.

Op deze pagina:

Wie mag dit bezoek aanrekenen ?

Alleen u als verpleegkundige kunt dit aanrekenen. Indien een zorgkundige van uw dienst aan wie u deze zorgen hebt gedelegeerd, dit 3de of volgende bezoek heeft uitgevoerd, moet u het RIZIV-nummer van deze zorgkundige vermelden op het getuigschrift voor verstrekte zorgen.

Wanneer mag u dit aanrekenen ?

Elk bezoek kunt u slechts eenmaal per verzorgingsdag aanrekenen wanneer u dit effectief uitvoert:

  • Maximum 1 keer voor het 3de bezoek
  • Maximum 1 keer voor het 4de bezoek
  • Maximum 1 keer voor het 5de bezoek

U vermeldt hiervoor de pseudocodes bij forfait-patiënten.

Voorbeeld: een forfait A-patiënt die thuis 5 bezoeken op 1 verzorgingsdag tijdens de week krijgt:

  • u kunt de code 425272 aanrekenen
  • u kunt hierbij 3 maal de code 428035 aanrekenen
  • u moet de volgende 5 pseudocodes voor forfait-patiënten vermelden: 426635, 426650, 426672, 426694 en 426716
  • hiernaast vermeldt u eveneens de pseudocodes van forfaits die overeenstemmen met de technische verstrekkingen gedaan binnen het forfait waarvan normaal minstens éénmaal de pseudocode 426731 (toilet).

Vanaf 1 april 2016 kunt u deze verstrekkingen niet meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde (artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, § 1, 3°).

Wanneer u verstrekkingen factureert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”, moet u verplicht de pseudocodes (bijlage 87) vermelden bij de facturatiegegevens.

Wat is het bedrag van het honorarium?

Het honorarium bedraagt 0,60 EUR in 2014. Er is geen bedrag ten laste van uw patiënt.

Meer informatie

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel