print

Specialisatiecomplement voor loontrekkende thuisverpleegkundigen (IFIC)

Thuisverpleegkundigen ontvangen een specialisatiecomplement als ze een bijzondere bekwaamheid in de diabetologie hebben en volgens de IFIC-salarisschaal worden betaald. Ze ontvangen dit rechtstreeks van hun werkgever.

Op deze pagina:

Wat is het specialisatiecomplement?

Sinds 1 januari 2022 zullen verpleegkundigen die werken in de verpleegkundige thuiszorg, beschikken over een bijzondere bekwaamheid in de diabetologie en betaald worden volgens de IFIC-salarisschaal, van hun werkgever een specialisatiecomplement ontvangen. Dit complement is niet cumuleerbaar met de jaarlijkse premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere bekwaamheid in de diabetologie.

Op welke voorwaarden ontvangt u dit specialsatiecomplement?

U moet als thuisverpleegkundige voldoen aan 3 voorwaarden :

  • betaald worden volgens de nieuwe salarisschaal van de federale gezondheidssectoren, met name IFIC ;
  • in het jaar waarop het complement betrekking heeft, moet u beschikken over de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie ;
  • in het jaar waarop het complement betrekking heeft, moet u voldoende verstrekkingen uitvoeren en attesteren, gedefinieerd met de (pseudo)codenummers: 423135, 423150, 423194, 423216, 423231, 423334, 794253, 794312, 794334, 794415, 794430 en 794452.

Welk bedrag ontvangt u?

Voor 2024 bedraagt het (volledige) complement 938,12 euro.

Opgelet: het is mogelijk dat het bedrag van uw complement lager is.

Dit bedrag hangt immers af van het aantal en de aard van de verstrekkingen diabetologie die u tijdens het betreffende jaar hebt uitgevoerd en aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering.

Wij berekenen het complement als volgt :

  • De som van de W-waarden van deze verstrekkingen is 500 of meer: u krijgt het volledige complement.
  • Die som is lager dan 500 en minstens 50: u krijgt de helft van het complement.
  • Die som is lager dan 50 en meer dan 0: u  krijgt 10% van het complement.

De codes van de revalidatienomenclatuur, opgenomen voor de berekening van het complement (pretrajecten) en uitgedrukt in R-waarden, zullen berekend worden als volgt: 1 W-waarde gelijk aan 4 R-waarden. De totale som van gemelde R-waarden worden dus gedeeld door 4 en dan toegevoegd aan de W-waarden om een totaal in W-waarden te verkrijgen.

U ontvangt het complement eenmaal per jaar en de referentieperiode loopt van 1 september van het voorafgaande jaar tot en met 31 augustus van het lopende jaar.

Wanneer ontvangt u het complement ?

De werkgever betaalt u het specialisatiecomplement jaarlijks in september.

U bent zelfstandige thuisverpleegkundige of u bent geen loontrekkende volgens de IFIC-salarisschaal? U kunt nog steeds aanspraak maken op de bestaande premie als u beschikt over de  bijzondere bekwaamheid in de diabetologie. 

Vragen ?

Meer informatie