print

Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie

Thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie kunnen jaarlijks een premie krijgen van ons. Wat zijn de voorwaarden en de praktische modaliteiten om die premie te krijgen?

Op deze pagina:

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de premie, moet u voldoen aan 3 voorwaarden:

 1. In het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u houder zijn van de ‘bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie’, toegekend door de gemeenschappen. 


  Voor verpleegkundigen in loondienst geldt dat deze bijzondere beroepsbekwaamheid behaald moet zijn voor 1 september 2022.

  Opgelet: Sinds 1 januari 2022 kunnen verpleegkundigen van hun werkgever een specialisatiecomplement ontvangen als ze werken in de verpleegkundige thuiszorg en beschikken over een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie en betaald worden volgens de IFIC-salarisschaal. Dit complement is niet cumuleerbaar met de jaarlijkse premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere bekwaamheid in de diabetologie.
   

 2. Tijdens het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u voldoende verstrekkingen uitvoeren en attesteren, (gedefinieerd met de (pseudo)codenummers: 423135, 423150, 423194, 423216, 423231, 423334, 794253, 794312, 794334, 794415, 794430 en 794452). Deze verstrekkingen mogen niet zijn uitgevoerd als onderdeel van een activiteit die valt onder de IFIC-schaal.
   
 3. U dient een aanvraag in op uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
  Voorbeeld: Voor de premie 2023 moet u de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart 2024.

Hoeveel bedraagt de premie?

De (volledige) premie voor 2023 bedraagt 1.499,10 euro

Belangrijk!
Het bedrag waarop u recht hebt, verhoudt zich tot het aantal en de aard van de verstrekkingen diabetologie, door u uitgevoerd en geattesteerd aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) in het betrokken jaar.

We berekenen de premie als volgt:

 • De som van de W-waarden van die verstrekkingen is 500 of meer: u krijgt de volledige premie.
 • Die som is lager dan 500 en minstens 50: u krijgt de helft van de premie.
 • Die som is lager dan 50 en meer dan 0: u krijgt 10 % van de premie.

De codes van de revalidatienomenclatuur, opgenomen voor de berekening van de premie ((pré-trajecten) en uitgedrukt in R-waarden, zullen berekend worden als volgt: 1 W-waarde gelijk aan 4 R-waarden. De totale som van gemelde R-waarden worden dus gedeeld door 4 en dan toegevoegd aan de W-waarden om een totaal in W-waarden te verkrijgen.

Hoe vraagt u de premie aan?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier premie voor thuisverpleegkundigen met bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie bij voorkeur via e-mail. U kan dit formulier ondertekenen met uw elektronische identiteitskaart of een handgeschreven handtekening plaatsen en deze scannen.
U kan het formulier ook per post versturen. Onze contactgegevens staan in het formulier.

Belangrijk:
De poststempel of de datum van de e-mail gelden als bewijs van de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend.

Wanneer betalen wij de premie?

We betalen in juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
Voorbeeld: We betalen de premie voor 2023 in juni 2024.

Op welk rekeningnummer betalen we de premie?

We betalen de premie op het rekeningnummer dat u hebt meegedeeld via de webtoepassing ProGezondheid.

 

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel