print

Psychiatrische verzorgingstehuizen: reglementering van toepassing tot 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de psychiatrische verzorgingstehuizen overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude Riziv-reglementering met betrekking tot de psychiatrische verzorgingstehuizen blijven uitvoeren, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot 31 december 2018.

Op deze pagina:

Wat is een psychiatrisch verzorgingstehuis?

 
Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een collectieve woonvorm bestemd voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of met een verstandelijke handicap.
 
De begeleiding van de bewoners wordt verzekerd door een multidisciplinair team (psychiaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, opvoeders, maatschappelijk werkers).
 
De begeleiding is intensiever dan in de initiatieven voor beschut wonen. De klemtoon van de begeleiding ligt op het behoud en het stimuleren van de mogelijkheden van de bewoners.
 

Wat is de doelgroep van een psychiatrisch verzorgingstehuis?

 
In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven 2 types bewoners:
  • personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis
  • personen met een mentale handicap. Voor deze groep zijn echter geen nieuwe opnames mogelijk
     
Het zijn personen die niet (meer) in een psychiatrisch ziekenhuis moeten worden verzorgd, omdat hun psychische problemen gestabiliseerd zijn.
 
Voor de meeste bewoners is het PVT hun definitieve verblijfsplaats. Een minderheid kan nog overstappen naar beschut wonen. Soms moeten bewoners, als hun ziektetoestand verslechtert, tijdelijk opnieuw opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. 
 

Wat kost het verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis?

 
Als patiënt betaalt u 41,38 EUR per dag (prijs sinds 4e trimester 2013) voor het verblijf in het PVT. Daarbij komt nog een bedrag van 1,20 EUR per dag voor de kostprijs van geneesmiddelen.
 

Staatstegemoetkoming
 

Deze kosten worden verminderd door de staatstegemoetkoming
 

Bijkomende tegemoetkoming
 

Sinds 1 juli 2009 tot en met 30 september 2013 voorzagen wij een bijkomende tegemoetkoming in de kostprijs van PVT van 4 EUR per verblijfsdag.
 
Vanaf 1 oktober 2013 is de bijkomende tegemoetkoming van 4 EUR per verblijfsdag vervangen door een nieuw systeem