Toegelaten werk voor een zelfstandige tijdens zijn arbeidsongeschiktheid

Bent u zelfstandige en wilt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid werken? Dan moet u daar de voorafgaande toelating voor hebben. Hou er rekening mee dat het bedrag van uw uitkering kan verlagen.


Wat moet u zeker doen als u wilt werken tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

U moet contact opnemen met de adviserend arts van uw ziekenfonds. Dit is zeer belangrijk, want zonder een toelating mag u niet aan het werk!

Welk werk mag u doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

De adviserend arts van uw ziekenfonds gaat na welk werk u mag doen tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Het werk mag natuurlijk niet gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

Cruciaal in de beslissing is het antwoord op de volgende vraag: kunt u na de periode van toegelaten werk opnieuw volledig aan de slag?

2 mogelijkheden:

 1. U kunt na de periode van toegelaten werk opnieuw volledig aan de slag ( = u bent niet meer arbeidsongeschikt).

  Dan mag u tijdens uw arbeidsongeschiktheid werk doen dat u voorbereidt op wat u na uw arbeidsongeschiktheid zult doen. U hebt de keuze:
  • ofwel uw vroegere zelfstandige activiteit opnieuw uitoefenen
   (bv. zelfstandig tuinaannemer blijft zelfstandig tuinaannemer)
  • ofwel een andere zelfstandige activiteit uitoefenen
   (bv. zelfstandig tuinaannemer wordt winkelier van tuinartikelen)
  • ofwel als werknemer aan de slag gaan
   (bv. zelfstandig tuinaannemer gaat werken voor de gemeentelijke groendienst).
   •  
 2. U kunt na de periode van toegelaten werk niet opnieuw volledig aan de slag.

U hebt de keuze:

  • ofwel uw vroegere zelfstandige activiteit gedeeltelijk uitoefenen
   (bv. zelfstandig tuinaannemer blijft zelfstandig tuinaannemer)
  • ofwel een andere zelfstandige activiteit uitoefenen
   (bv. zelfstandig tuinaannemer wordt winkelier van tuinartikelen)
  • ofwel als werknemer aan de slag gaan
   (bv. zelfstandig tuinaannemer gaat werken voor de gemeentelijke groendienst).

Hoe lang mag u werken tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

Dat hangt af van uw situatie:

 1. Het toegelaten werk heeft tot doel om het werk volledig te hervatten en u wilt …

  U mag dat werk hervatten gedurende een periode van maximaal 6 maanden (eventueel te verlengen tot maximaal 18 maanden).

 2. Het toegelaten werk heeft niet tot doel om het werk volledig te hervatten.

U mag dat werk hervatten gedurende een onbeperkte periode.  De adviserend arts kan de periode wel beperken.

Wanneer mag u beginnen te werken tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

U kunt  de toelating krijgen vanaf de 2e dag van uw arbeidsongeschiktheid. De adviserend arts moet wel eerst uw arbeidsongeschiktheid hebben erkend op basis van alle noodzakelijke gegevens.

Verlaagt uw uitkering als u werkt tijdens uw arbeidsongeschiktheid?

Als u werkt tijdens uw arbeidsongeschiktheid, dan kan uw uitkering verlagen of volledig worden geschorst. Dit zijn de regels:

 • Vanaf de dag dat u aan het werk gaat tijdens uw arbeidsongeschiktheid tot het einde van maand 6: uw uitkering verlaagt niet.
 • Vanaf dag 1 van maand 7 tot het einde van het 3e jaar volgend op het beginjaar van het toegelaten werk: uw uitkering verlaagt met 10 %.
 • Vanaf het begin van het 4e jaar volgend op het beginjaar van het toegelaten werk tot …:
  het ziekenfonds bekijkt uw uitkering elk jaar opnieuw. Uw uitkering hangt af van uw beroepsinkomen van 3 jaar geleden dat u uit het toegelaten werk hebt verworven. Uw ziekenfonds vergelijkt dit inkomen met een grensbedrag.
  Er bestaat een formulier om dit beroepsinkomen aan uw ziekenfonds mee te delen.

Concreet voorbeeld:

U kreeg de toelating om een gedeelte van uw vroegere zelfstandige activiteit uit te oefenen vanaf 1 februari 2012.

 • Vanaf 1 februari 2012 tot en met 31 juli 2012 ontvangt u een volledige uitkering.
 • Vanaf 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2015 verlaagt uw uitkering met 10 %.
 • Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 hangt uw uitkering af van het inkomen dat u hebt verworven uit het toegelaten werk in 2013.
 • Vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 hangt uw uitkering af van het inkomen dat u hebt verworven uit het toegelaten werk in 2014.
 • Enz.

Contacteer uw ziekenfonds om na te gaan of uw uitkering wordt verminderd of geschorst.

Opgelet: uw uitkering verlaagt niet als u onbezoldigd werk van niet-professionele aard uitoefent
(bv. vrijwilligerswerk dat niet voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligerswetgeving of een werkstraf)

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 januari 2018