print

Tandartsen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Via deze pagina en de detailpagina’s waar u kunt naar doorklikken vindt u de info die u nodig hebt om de reglementering van uw medische praktijk correct toe te passen.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

De pagina ‘Uitoefening van uw beroep’ bevat:

  • administratieve info: een RIZIV-nummer verkrijgen, getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen, ons uw contactadres of uw financiële gegevens meedelen, de regels inzake publiciteit, enz.
  • reglementaire info in verband met uw patiënten: aanrekenen van de zorg, derdebetalersregeling, een bewijsstuk uitreiken aan de patiënt, enz.
  • informatie over de voorgestelde diensten via MyCareNet
  • info over de verkiezingen van tandartsen.

Verstrekkingen, kostprijs en terugbetaling

De pagina ‘Verstrekkingen, kostprijs en terugbetaling’ bevat:

  • info over de verstrekkingen van de nomenclatuur (orthodontie, Conebeam CT-scans, radiografieën, het jaarlijks mondonderzoek, enz.)
  • honoraria, prijzen en vergoedingen
  • info over geneesmiddelen: terugbetaling van farmaceutische specialiteiten, referentieterugbetaling van geneesmiddelen en het minimum aan goedkope geneesmiddelen dat u moet voorschrijven.
  • info over het akkoord tussen de tandartsen en de ziekenfondsen.

Financiële tegemoetkomingen voor u

We kennen u financiële tegemoetkomingen toe als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

Zorgkwaliteit

We moedigen zorgkwaliteit aan:

Arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie

Als tandarts mag u voor uw patiënt een getuigschrift voor de aangifte van arbeidsongeschiktheid invullen. Het getuigschrift en de bijbehorende handleiding vindt u op de pagina voor de artsen.

Meer informatie

Tarieven

Rechtspraak

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.