print

Klinisch psychologen

We komen tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u als klinisch psycholoog verleent. Op deze pagina vindt u meer informatie over welke verstrekkingen, de uitoefening van uw beroep, en uw RIZIV-nummer.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

Om als klinisch psycholoog te werken, moet u:

 • een erkenning hebben
 • een professionele stage gevolgd hebben op een erkende stageplaats, onder een erkende begeleider. Deze voorwaarde geldt niet als:
  • u al werkte als klinisch psycholoog op 1/09/2016
  • u student klinische psychologie bent en ten laatste in bent begonnen met uw studies in het academiejaar 2016-2017

Om ervoor te zorgen dat we tegemoetkomen in de prijs van uw prestaties hebt u een RIZIV-nummer nodig. Om dit te verkrijgen moet u een overeenkomst tekenen met een (of meerdere) netwerk(en) geestelijke gezondheid, dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV. Nadat u dat gedaan hebt, krijgt u automatisch een RIZIV-nummer.

Een RIZIV-nummer is niet nodig om uw beroep uit te oefenen buiten het kader van deze overeenkomsten.

Psychologische verstrekkingen met een tegemoetkoming

U kan als klinisch psycholoog bepaalde terugbetaalde zorg verstrekken.

Er is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheid. Alle facetten van deze overeenkomst zullen vanaf 1 april 2024 volledig in werking treden.
 
 • Sessies cognitieve gedragstherapie (CGT-sessies) voor patiënten met CVS. Deze patiënten worden doorverwezen door een multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS. Om deze sessies aan te bieden, dient u een postgraduaatopleiding cognitieve gedragstherapie gevolgd te hebben.
  Raadpleeg de aanvraagprocedure om deze terugbetaalde sessies aan te mogen bieden.
  Als uw aanvraag aanvaard wordt, ontvangt u een RIZIV-nummer
   
 • Sessies neuropsychologie binnen het kader van het zorgtraject Post-COVID. Deze patiënten worden doorverwezen door hun huisarts na een diagnose post-COVID.
  Om binnen dit kader sessies te mogen aanbieden moet u een opleiding neuropsychologie gevolgd hebben.
  • Stond u voor 31 december 2022 op de lijst van neuropsychologen? Dan ontvangt u een RIZIV-nummer. Als u nog niet op de lijst staat, dient u zelf een aanvraag in te dienen bij klinischnl@riziv-inami.fgov.be.
  • U kan de verstrekkingen enkel uitvoeren als u een RIZIV-nummer heeft.
  • om deze zorg te attesteren, gebruikt u het specifiek formulier voor de terugbetaling van neuropsychologische zorg. Dit formulier geldt ook als bewijsstuk.
   Past u de derdebetalersregeling niet toe? Dan bezorgt U dit hele formulier aan uw patiënt, die het aan zijn ziekenfonds geeft voor terugbetaling.
   Past u de derdebetalersregeling toe? Bezorg dan de tweede pagina van het formulier aan de patiënt. De eerste pagina van dit formulier bezorgt u aan de mutualiteit van de patiënt, samen met een verzamelstaat. De verzamelstaat omvat de volgende gegevens:
   • uw RIZIV-nummer
   • uw naam
   • naam onderneming
   • KBO-nummer
   • uw adres
   • een referentienummer
   • uw rekeningnummer
   • de datum
   • de handtekening.

Contacten

Geestelijk gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid)

E-mail: psysoc@health.fgov.be