print

Klinisch orthopedagoog

De ziekteverzekering komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u als klinisch orthopedagoog verleent, als u een overeenkomst hebt getekend met een erkend netwerk voor geestelijke gezondheid. Deze pagina bundelt de informatie over deze verstrekkingen, de tarieven en hoe u de conventie met een netwerk afsluit, om uw patiënten toegankelijkere zorg te geven.

Op deze pagina:

Uitoefening van uw beroep

Om als klinisch orthopedagoog te werken, moet u:

  • een erkenning hebben
  • een professionele stage gevolgd hebben op een erkende stageplaats, onder een erkende begeleider. Deze voorwaarde geldt niet als:
    • u al werkte als klinisch orthopedagoog op 1/09/2016
    • u student klinische orthopedagogie bent en ten laatste in bent begonnen met uw studies in het academiejaar 2016-2017

Om ervoor te zorgen dat we tegemoetkomen in de prijs van uw prestaties hebt u een RIZIV-nummer nodig. Om dit te verkrijgen moet u een overeenkomst tekenen met een (een of meerdere) netwerk(en) geestelijke gezondheid, dat een overeenkomst heeft getekend met het RIZIV. Nadat u dat gedaan hebt, krijgt u automatisch een RIZIV-nummer.

Een RIZIV-nummer is niet nodig om uw beroep uit te oefenen buiten het kader van deze overeenkomsten.

U kan als klinisch orthopedagoog volgende verstrekkingen realiseren. U dient daartoe een bepaalde aanvraagprocedure te volgen

U kan als klinisch orthopedagoog bepaalde terugbetaalde zorg verstrekken. Zo krijgen uw patiënten toegang tot betaalbare zorg:

Eerstelijns psychologische zorg via een netwerk voor geestelijke gezondheid
We vergoeden sessies voor kinderen, jongeren en volwassenen. Deze vergoeding is het resultaat van een overeenkomst tussen het RIZIV en de netwerken voor geestelijke gezondheid. U kan zich aansluiten bij een of meerdere netwerken zodat uw patiënten van deze vergoeding gebruik kunnen maken. In dat geval ontvangt u een RIZIV-nummer, als u dat nog niet heeft.

Contacten

Geestelijk gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid)

E-mail: psysoc@health.fgov.be