print

Orthopedisch technologen

Als orthopedisch technoloog hebben uw patiënten recht op een tegemoetkoming in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Op deze pagina:

​Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, reclame maken, enz.). U vindt hier ook info over getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

Verstrekkingen door een orthopedisch technoloog, tarieven, en tegemoetkoming

U vindt hier info over:

  • de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

U vindt hier ook de overeenkomsten die gesloten zijn tussen de organisaties van de bandagisten/orthopedisten en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en die belangrijke afspraken vastleggen.

Contacten

Afdeling orthopedisch technologen

Heeft uw praktische vragen over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens bij het RIZIV, contacteer dan ons administratief team:
E-mail: OT@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Reglementering orthopedisch technologen

​Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail:
meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel:
+32(0)2 739 70 99 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.