Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

SPEOS is door het RIZIV belast met het volledige beheer van het proces van bestellen, afdrukken en afleveren voor de levering van de getuigschriften voor verstrekte hulp en de overeenstemmingsstroken voor volgende zorgverleners: vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, artsen, diëtisten, logopedisten, orthoptisten, podologen en ergotherapeuten en verzorgingsinstellingen.


Online bestellen via medattest

Enkel online bestellen (vanaf 1 januari 2019)

Vanaf 1 januari 2019 moet u uw getuigschriften voor verstrekte hulp en uw overeenstemmingsstroken online bestellen via www.medattest.be.

We willen u op die manier een beter beveiligde, vereenvoudigde procedure bieden die het aantal gevallen van fraude en fouten die in het verleden zijn vastgesteld, zal beperken. Medattest zal u ook een betere service bieden: opvolging van uw onlinebestelling, gebruik van nieuwe betaalmethodes en uitbreiding van het contactcentrum.

In geval van technische problemen:

Als de dienst medattest onderbroken is, contacteer dan het callcenter op 02 274 09 34 van maandag tot vrijdag tussen 8u en 19u, en op zaterdag tussen 8u30 en 12u.

Maak steeds gebruik van een KBO-nummer (vanaf 1 januari 2019)

Vooraleer u uw getuigschriften voor verstrekte hulp bestelt,  moet u nagaan of u wel degelijk over een KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) beschikt.

Vanaf 1 januari 2019 zal u niet langer uw getuigschriften voor verstrekte hulp kunnen bestellen met behulp van een pseudo-ondernemingsnummer u overgemaakt door SPEOS. U moet voortaan het KBO-nummer van de entiteit die de honoraria int (voor rekening waarvan het bedrag wordt ontvangen) te vermelden, zijnde het nummer dat u vermeldt op het deel ‘ontvangstbewijs’ van het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Naargelang het geval, zal het gaan om:

  • uw eigen KBO-nummer;
  • het KBO-nummer van uw vennootschap;
  • het KBO-nummer van de zorginstelling voor rekening waarvan u uw verstrekkingen verricht.

Uw KBO-nummer vindt u terug via de website van de FOD Economie.

Algemene aanbevelingen indien u uitzonderlijk de getuigschriften van een collega gebruikt

In hoogdringende gevallen mogen de ziekenfondsen - uitzonderlijk - getuigschriften voor verstrekte hulp aanvaarden en boeken die door een zorgverlener op getuigschriften van een collega zijn aangerekend, op voorwaarde dat:

  • de gegevens van je collega zijn doorstreept
  • je eigen stempel met uw RIZIV-nummer duidelijk op het getuigschrift is aangebracht
  • je aan je collega een attest aflevert, waarop het aantal ontvangen voorschriftenboekjes en de overeenkomstige nummers worden vermeld

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 05 december 2018