Informatie voor alle professionals in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Deze pagina bundelt informatie die nuttig kan zijn voor u als professional in de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen . 


Bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst kunt u getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen bij SPEOS (Belgian Post Solution groep).

Artsen en tandartsen: bevoegdheidscodes

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst hebt u een RIZIV-nummer met een bevoegdheidscode.

De officiële lijst met de bevoegdheidscodes van artsen en tandartsen.

De derdebetalersregeling voor de individuele zorgverlener

U vindt hier een overzicht van de inhoud en de modaliteiten van de derdebetalersregeling. Op 1 oktober 2015 trad de nieuwe regeling in werking voor alle categorieën van individuele zorgverleners

Financiële vergoedingen, financiële gegevens en adres meedelen 

Als arts, tandarts, apotheker-bioloog, kinesitherapeut, verpleegkundige of bandagist hebt u misschien recht op een financiële vergoeding  van ons. In dat geval moet u ons uw financiële gegevens en uw contactadres meedelen.

Doe dat bij voorkeur via de webtoepassing MyRiziv

Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken – oproep tot projecten

U vindt hier info over een gemeenschappelijk plan om de verzorging van personen die leiden aan een chronische ziekte te verbeteren door een geïntegreerde aanpak van de zorg.

Hoe de verleende zorg aanrekenen?

We geven antwoorden op uw vragen over de getuigschriften voor verstrekte hulp (nieuwigheden op 1 juli 2015, vermeldingen in het deel ‘Ontvangstbewijs’, enz.)

Gebruik van de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt, loopt immers af op 31 december 2016. Er is echter een tolerantieperiode van 6 maanden (tot 30 juni 2017) voorzien. Dit betekent dat het ziekenfonds voor de getuigschriften die tijdens die periode zijn opgesteld, de patiënt zal uitbetalen ook al heeft de zorgverlener een oud model gebruikt.

Elektronisch factureren

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst deelt u – in het kader van de derdebetalersregeling – langs elektronische weg de facturatiegegevens mee aan de verzekeringsinstellingen. Soms is dat verplicht: dan moet u de facturatieinstructies volgen.

Opgelet: Vanaf uw facturatie van februari 2021 wordt het fictief pseudo KBO nummer 0999.999.922 afgeschaft in het kader van de elektronische facturatie. Enkel de invoering van het KBO nummer van de innende entiteit van de gefactureerde bedragen is geldig.

In het kader van de derdebetalersregeling krijgen de verschillende categorieën van zorgverleners geleidelijk via het netwerk MyCareNet een elektronische facturatiedienst ter beschikking.

Publiciteit

De reglementering over publiciteit. Let op: op 8 april 2013 wijzigde die reglementering. 

Inbreuken op de reglementering (rechtspraak)

U moet de reglementering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen naleven. Bij inbreuk kunnen de organen van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) een beslissing tegen u nemen.

De rechtspraak met de beslissingen die al uitgesproken zijn.

Een bewijsstuk geven aan de patiënt

We geven antwoorden op uw vragen over het geven van een bewijsstuk aan de patiënt.

Toegang tot de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënten 

Als individuele zorgverlener of verzorgingsinstelling of -dienst kunt u de beveiligde en bijgewerkte verzekerbaarheidsgegevens van uw patiënten raadplegen in de databanken van de ziekenfondsen.
 
 

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 december 2020