print

Innovatieve geneesmiddelen

Innovaties in de gezondheidszorg, zoals innovatieve geneesmiddelen, spelen een cruciale rol in de verbetering van de gezondheid van de bevolking.

Op deze pagina:


Aanbevelingen voor gebruik van ‘Real world data’

‘Real world data’, gegevens over echte patiënten die in dagelijkse klinische praktijk behandeld worden,  kunnen de klinische bewijsvoering voor innovatieve geneesmiddelen ondersteunen. Een studie van professor Annemans geeft aanbevelingen.

Innovatieve geneesmiddelen en budgettaire beperkingen

Gezondheidsbeleid in de EU wil de ‘levensverwachting in goede gezondheid’ van haar burgers te verhogen, binnen de beperkingen van de beschikbare publieke middelen.  Om dat te bereiken is er behoefte aan een verbetering van de kwaliteit, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de EU-gezondheidssystemen. Er is nood aan innovatieve technologieën, maar die hebben hun prijs. Professor Annemans en professor Pani stelden hierover een reflectiedocument op.

International Horizon Scanning Initiative

België is samen met 8 andere landen een samenwerkingsverband gestart dat informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart gaat brengen en met elkaar zal delen: het International Horizon Scanning Initiative (IHSI). De administratieve zetel ervan bevindt zich op het RIZIV.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be