print

Saturatietest bij zuurstoftherapie

Het klinisch documenteren van acute hypoxemie in de aanvraag tot terugbetaling van zuurstof kan via een recent uitgevoerde saturatiemeting. Hieronder vindt u aanbevelingen opgesteld in samenspraak met de pneumologen van de werkgroep zuurstoftherapie.

Op deze pagina:


Aanbevelingen voor saturatiemetingen

Idealiter is een arterieel bloedgas de gouden standaard voor het objectiveren van de hypoxemie. Het resultaat geeft met grote accuraatheid de exacte partiële zuurstofspanning (Pa02-waarde). Een Pa02 < 60 mm Hg staat gelijk aan hypoxemie. Het nadeel van bloedgasmetingen is dat de bepaling quasi onmiddellijk moet gebeuren en enkele minuten wachten een onbetrouwbaar resultaat kan geven.

De relatie tussen saturatie van het hemoglobine en Pa02 is echter complex. Pa02 is de belangrijkste, doch niet de enige determinant van de saturatie van het hemoglobine met zuurstof. In een klinische context is een saturatie aan de vinger of het oor gemeten van minder of gelijk aan 92% of een plotse daling van een gekende saturatie met 4% een goede indicator van hypoxemie.
 
De mogelijkheid om een saturatietest uit te voeren is facultatief om de acute hypoxemie te documenteren in de aanvraag tot terugbetaling. Het is ook mogelijk om de tekenen van hypoxemie op klinische grond aan te tonen (passende voorgeschiedenis, anamnese en klinische tekenen/ klachten). Belangrijk is het onderliggend lijden (bvb. chronisch longlijden of hartdecompensatie) te vermelden, dat aanleiding kan geven tot deze acute hypoxemie.

Contacten

Kortdurende zuurstoftherapie - oxyconcentrator

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be