print

Terugbetaling vragen van een weesgeneesmiddel of van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in het geval van een zeldzame ziekte

Uw arts stelt uw aanvraagdossier voor terugbetaling samen. Welk traject doorloopt uw aanvraag en welke documenten moet uw dossier bevatten?

Op deze pagina:


Welk traject doorloopt uw aanvraag?

Het traject voor de terugbetaling van een weesgeneesmiddel of van een farmaceutische specialiteit die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar is, is hetzelfde als dat van een geneesmiddel waarvoor u de voorafgaande toestemming van de adviserend arts nodig hebt voor de terugbetaling: uw arts stuurt een aanvraagdossier naar uw ziekenfonds.

Als er voor een farmaceutische specialiteit een College van artsen bestaat, dan zal uw dossier worden bezorgd aan het hoofdkantoor van uw verzekeringsinstelling, die het voor advies zal voorleggen aan het secretariaat van de Colleges van artsen. 

Het College of de verzekeringsinstelling kan de aanvragende arts bijkomende informatie vragen.

Het advies van het College legt de omgekeerde weg af, tot aan de regionale adviserend arts, die als enige kan beslissen over de terugbetaling van het geneesmiddel.

U ontvangt zijn beslissing, en ook uw arts (die de aanvraag indiende) en de apotheker van het ziekenhuis dat u behandelt ontvangen ze. Als u van ziekenhuis verandert, dan kan uw nieuwe apotheker een kopie van uw getuigschrift aan uw vorige ziekenhuis vragen.

Welke documenten moet uw aanvraag op zijn minst bevatten?

Om een snelle behandeling te kunnen krijgen moet uw aanvraag minstens deze verplichte documenten bevatten:

  • formulier voor de aanvraag tot terugbetaling van het geneesmiddel of bijlage A, ingevuld, ondertekend en gedateerd en/of verduidelijking van de gevraagde terugbetalingsperiode
  • indien van toepassing: een overzichtsschema opgesteld door het betrokken College.
  • het medisch verslag met de medische en therapeutische voorgeschiedenis, de motivering van de invoering en/of voortzetting van de behandeling
  • de protocols (gedateerd) en resultaten van alle onderzoeken vereist in de vergoedingsmodaliteiten en die noodzakelijk zijn voor de diagnose en de opstart of verderzetting van de behandeling.

Enkel ondertekende en gedateerde documenten zijn geldig!

Voor sommige Colleges zijn er ook richtlijnen voor de samenstelling van een dossier.

Waar bevinden zich de documenten?

Voor de samenstelling van uw dossier raadpleegt uw arts eerst de vergoedingsvoorwaarden van het betreffende geneesmiddel. Hij vindt die in onze webtoepassing Geneesmiddelen.

De aanvraagformulieren (bijlagen A), de samenvattende roosters en de richtlijnen van de Colleges zijn beschikbaar via onze webtoepassing Geneesmiddelen van ‘hoofdstuk IV’ en ‘hoofdstuk VIII’ – aanvraagformulieren.

Contacten

Céline Hermans

Tel: +32(0)2 739 78 42

E-mail: CWGCMMdossiers@riziv-inami.fgov.be

​Kantoren geopend van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u