print

Extra tegemoetkoming in de prijs van voorbehoedsmiddelen

Bent u jonger dan 25 of geniet u een verhoogde tegemoetkoming én hebt u voorbehoedsmiddelen nodig? Dan hebt u recht op een extra tegemoetkoming in de prijs van bepaalde voorbehoedsmiddelen.

Voor de morning-afterpil hebben alle mensen, ongeacht hun leeftijd, recht op deze tegemoetkoming.

In de meeste gevallen wordt de extra tegemoetkoming automatisch verrekend via het systeem van de derdebetaler.

Met deze maatregelen maken we voorbehoedsmiddelen toegankelijker en willen we helpen ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

Onze tegemoetkoming voor contraceptiva is toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun gender, zolang ze aan de terugbetalingsvoorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

 

Wat betekent ‘extra tegemoetkoming’?

De ‘extra tegemoetkoming’ is een tegemoetkoming bovenop de ‘klassieke tegemoetkoming’ van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). De ‘klassieke tegemoetkoming’ is de tegemoetkoming waarop ook mensen vanaf 25 jaar en mensen zonder verhoogde tegemoetkoming recht hebben, ongeacht hun leeftijd of gender.

Voor welke voorbehoedsmiddelen is er een extra tegemoetkoming?

De voorbehoedsmiddelen moeten voorkomen op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013.

Hebt u recht op de extra tegemoetkoming ?

Deze extra tegemoetkoming is geldig voor:

 • Voor de morning-afterpillen: voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd
 • voor alle voorbehoedsmiddelen op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013
  • voor mensen jonger dan 25 jaar.
  • voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming, ongeacht hun leeftijd.
  • voor mensen die in een “instituut” verblijven (een psychiatrisch verzorgingstehuis, dagverzorgingscentrum, woonvoorziening voor kinderen, jongeren of gehandicapten, initiatief voor beschut wonen, of revalidatiecentrum)

Voor welke voorbehoedsmiddelen is er een extra tegemoetkoming?

De voorbehoedsmiddelen moeten voorkomen op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013.

Hoeveel bedraagt deze extra tegemoetkoming?

De extra tegemoetkoming verschilt naargelang van het product op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013, maar komt overeen met een bedrag van maximum 3 euro per maand.

Voor de morning-afterpil bedraagt de tegemoetkoming maximum 9 euro per doosje.

Hoe krijgt u de extra tegemoetkoming?

U geniet automatisch van onze “extra tegemoetkoming” volgens het systeem van de derdebetaler:

 • voor voorbehoedsmiddelen afgeleverd door bij de apotheek op vertoon van uw voorschrift en uw identiteitskaart
 • voor de morning-afterpil, zonder voorschrift af te halen bij de apotheker
 • voor implanteerbare voorbehoedsmiddelen afgeleverd door een ziekenhuisapotheker (spiraaltjes en onderhuidse implantaten, o.a.).

In enkele uitzonderlijke gevallen zal u de volledige prijs moeten betalen bij de apotheker. Die geeft u dan een formulier om een terugbetaling aan te vragen bij uw ziekenfonds.

Verschillende voorbehoedsmiddelen: uw arts kan u informeren!

Goed om te weten:

 • Dankzij onze tegemoetkomingen zijn heel wat voorbehoedsmiddelen van de ‘2e generatie’ zelfs helemaal gratis als u jonger bent dan 25 jaar, of recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.
 • Er bestaan generische alternatieven voor de voorbehoedsmiddelen van de ‘3e generatie’.
 • Verschillende morning-afterpillen zijn gratis of kosten minder dan 1 eur dankzij de tegemoetkoming. 

Met vragen over contraceptie kan u terecht bij uw (huis)arts. Voor meer informatie over de voor- en nadelen van de verschillende voorbehoedsmiddelen kan die terecht op wetenschappelijke websites (zie hieronder bij ‘Meer info’).

 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be