print

Outcomes based pricing and reimbursement of innovative medicines with budgetary limitations

Gezondheidsbeleid in de EU wil de ‘levensverwachting in goede gezondheid’ van haar burgers te verhogen, binnen de beperkingen van de beschikbare publieke middelen.  Om dat te bereiken is er behoefte aan een verbetering van de kwaliteit, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de EU-gezondheidssystemen. Er is nood aan innovatieve technologieën, maar die hebben hun prijs. Professor Annemans en professor Pani stelden hierover een reflectiedocument op.

Op deze pagina:


Innovatieve technologieën met toegevoegde waarde

Er is een voortdurende nood aan innovatieve gezondheidstechnologieën, zoals geneesmiddelen, die morbiditeit en mortaliteit substantieel verminderen en de levenskwaliteit verhogen.

Deze werkelijk innovatieve technologieën hebben echter hun prijs, die meestal aanzienlijk is.  Aangezien doelmatigheid en duurzaamheid sleutelbegrippen zijn, is het van het grootste belang om geschikte methodes en procedures voor prijszetting en terugbetaling van deze technologieën te ontwikkelen.

De groeiende aandacht in onze gezondheidssystemen voor uitkomsten die er werkelijk toe doen voor de patiënt, creëert hier opportuniteiten.  Beslissingen over prijs en terugbetaling van technologieën die de toegevoegde waarde in rekening brengen voor patiënten en voor de gemeenschap, zullen verder onderzoek naar werkelijk innovatieve technologieën stimuleren. 

Reflectiedocument voor de stakeholders

We vroegen aan Professor Lieven Annemans (Universiteit Gent) en Professor Luca Pani (CHMP en SAWP Member, European Medicines Agency and Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami) om een reflectiedocument over dat thema op te stellen. 

Het doel van dit document is bijdragen tot het onderzoek naar een nieuwe aanpak door ‘payers’, dat zijn verzekeringsinstellingen en de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging),  die een (aan)gepast gebruik van gezondheidstechnologieën moet verzekeren. 

Het document kwam tot stand met inbreng van individuele personen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties (The European Patients Forum, Eurordis, European Aids Treatment Group), beroepsorganisaties van zorgverstrekkers, overheden (vertegenwoordigers van nationale HTA autoriteiten en ‘payers’) en de industrie, via een reeks rondetafelgesprekken die in 2016 zijn georganiseerd. 

Dit document zal de basis zijn voor de discussie op een meeting bij DG GROW (Europese Commissie) op 12 september 2017.

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be