print

The use of real world data throughout an innovative medicine’s lifecycle

De uitdaging voor elk gezondheidsbeleid is zorgen voor een kwalitatief hoogstaande zorg voor iedereen, binnen een beheersbaar gezondheidsbudget. ‘Real world data’, gegevens over echte patiënten die in dagelijkse klinische praktijk behandeld worden,  kunnen de klinische bewijsvoering voor innovatieve geneesmiddelen ondersteunen. Een studie van professor Annemans geeft aanbevelingen.

Op deze pagina:


Innovatieve zorg = betere gezondheid

Innovaties in de gezondheidszorg, zoals innovatieve geneesmiddelen, spelen een cruciale rol in de verbetering van de gezondheid van de bevolking.

Een aangepast beleid is nodig om de patiënten een tijdige toegang te kunnen geven tot innovatieve behandelingen, zeker in vakgebieden met onbeantwoorde medische behoeften (Unmet Medical Need).

Het verzamelen van voldoende klinische bewijzen voor die behandelingen blijft echter een uitdaging, vooral bij zeldzame aandoeningen en voor gepersonaliseerde geneesmiddelen, waarbij de patiëntenpopulaties vaak zeer klein zijn.

Het gebruik van ‘real world data’

Er is een verhoogde interesse in het gebruik van ‘real world data’ om die klinische bewijsvoering voor innovatieve geneesmiddelen te ondersteunen.

Enkele uitdagingen duiken echter op:

  • Hoe moeten we de verwachtingen over het gebruik van deze data correct beheren?
  • Hoe kunnen we hun nut en mogelijke valkuilen doorheen de volledige levenscyclus beter begrijpen?
  • Hoe maken we optimaal gebruik van deze data?

Een nieuwe studie van professor Annemans doet een aantal aanbevelingen voor principes die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen.

Contacten

Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be