print

Toegankelijke geneesmiddelen voor kinderen met kanker

Kinderen met kanker krijgen sinds 1 januari 2024 financiële toegang tot een vijftigtal geneesmiddelen waarvoor nog geen vergoeding bestond . De kosten konden voor deze naar schatting 100 gezinnen hoog oplopen. Vanaf nu rekent het ziekenhuis deze facturen rechtstreeks aan aan de ziekteverzekering. De patiënt, noch het ziekenfonds moet hiervoor iets betalen. 

Op deze pagina:

Alle kinderen met kanker hebben recht op toegankelijke zorg

De ziekteverzekering vergoedt behandelingen tegen kanker via de gewone regelgeving. Toch ontbrak de terugbetaling voor geneesmiddelen voor kinderen met kanker in een 50-tal gevallen.  We voorzien hiervoor een tijdelijke terugbetaling via een overeenkomst om de toegang tot zorg te verhogen. 

Enkel centra die voldoen aan de criteria (uit het Koninklijk Besluit van 2 april 2014 dat de erkenningsnormen) voor de gespecialiseerde zorgprogramma's pediatrische hemato-oncologie bepaalt, kunnen toetreden tot deze overeenkomst voor financiering. Het gaat om zeven ziekenhuizen in België die toetreden voor 3 jaar, van 2024 tot 2026.

We voorzien enkel een terugbetaling voor geneesmiddelen die in internationale richtlijnen staan en waarvoor een zekere wetenschappelijke evidentie bestaat. Bovendien is deze lijst het resultaat van een overeenkomst tussen de verschillende belanghebbende partijen. Geneesmiddelen die de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen in het verleden geweigerd heeft, staan er niet bij.

Enkel de voorschrijvende arts draagt de verantwoordelijkheid bij zulke niet-vergunde geneesmiddelen; de arts heeft hiertoe een professionele verzekering afgesloten via zijn ziekenhuis . De farmaceutische onderneming draagt in deze geen juridische verantwoordelijkheid. Het is dan ook de arts die de verplichting heeft om de voor- en nadelen aan de ouders/het kind toe te lichten; deze verplichting is groter voor de arts dan voor de afleverende apotheker. Een KCE-rapport uit 2015 getiteld ‘Towards a better managed off-label use of drugs’ bespreekt deze verantwoordelijkheden.  

Tijdelijke financiering 

De  financiële toegang is een tijdelijk project van het Verzekeringscomité van het RIZIV, dat hiervoor een jaarlijks budget van 3,2 miljoen euro voorziet. Het comité wordt bijgestaan door een opvolgingscomité dat gebruik in België monitort en kan bijsturen. 

Tijdens deze periode zullen gegevens worden verzameld om te evalueren of er medicatie via de reguliere weg kan vergoed worden, of we deze manier van financiële toegang gaan behouden. Medicatie waarvoor er een "reguliere" vergoeding bestaat, blijven uiteraard via deze reguliere weg vergoed, dat verandert niet door deze overeenkomst.

Contacten

Secretariaat medische directie - overeenkomsten

E-mail: ovcomeddir@riziv-inami.fgov.be