print

Accreditering van navormingen inzake e-Gezondheid

In de artsenpraktijk nemen informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een steeds belangrijkere rol in. Aangezien een performante e-gezondheid bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg, passen vormingen die dit thema behandelen perfect binnen het kader van de accreditering voor artsen. Concreet betekent dit dat navormingen die bijdragen aan het effectief en veralgemeend gebruik van e-gezondheidsdiensten in aanmerking komen voor Credit points.

Op deze pagina:

Welke navormingen kunnen het onderwerp uitmaken van geaccrediteerde navorming?

U vindt hieronder voorbeelden van betrokken navormingen:

  • gebruik van het elektronisch medisch dossier (EMD)
  • aanmaak en delen van pathologiegegevens in een Sumehr
  • gebruik van Recip-e, het platform eHealth, HUB’s, MyCareNet
  • enz.

Aan welke criteria moeten deze navormingen voldoen om geaccrediteerd te zijn?

De criteria tot accreditering  van deze navormingen zijn gelijk aan deze die gelden voor alle overige navormingen.

Hoe moet u een aanvraag tot accreditering van een navorming indienen?

Dien uw aanvragen (voorafgaandelijk aan de datum waarop de activiteit plaats vindt), bij voorkeur online via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering, in bij onze Dienst accreditering navormingsactiviteiten.
We zullen ze ter evaluatie voorleggen aan de werkgroep “Ethiek en economie” of aan een paritair comité en daarna aan de Accrediteringsstuurgroep.

Vermeld in uw aanvraag in het bijzonder duidelijk:

  • de inhoud van de navorming
  • de spreker(s) en moderator(en) die de navorming zullen leiden
  • de identiteit van de verantwoordelijk arts.

Aandachtspunt
De onafhankelijkheid van de organisator moet gewaarborgd zijn en de vorming mag niet als doel hebben commerciële belangen te dienen. De navormingen mogen dus niet door commerciële firma’s worden georganiseerd.  

Contacten

Afdeling accreditering - Navormingsactiviteiten

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: info.accredit@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden